Nyheter

Bellona: Oljeindustrien ser ikke alvoret

(Foto: Erik Christensen)

Publiseringsdato: 2. desember, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Ifølge en fersk rapport fra oljeindustrien må det bores etter olje i Lofoten og Vesterålen for å unngå nedgangstider i oljebransjen. Bellona-leder Frederic Hauge reagerer på at oljeindustrien maser om oljeboring i sårbare områder, og ikke tar klimatrusselen på alvor.

Oljeindustriens samarbeidsorgan KonKraft har i dag overlevert en rapport til olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Rapporten argumenterer for store inntekter hvis omstridte, sårbare områder i nord åpnes opp for oljevirksomhet, og peker samtidig på faren for ”et dramatisk fall” i investeringene dersom områdene skånes.

Ingen troverdighet

KonKraft består av Oljeindustriens Landsforening (OLF), Norsk Industri, Norges Rederiforbund og LO. Leder i Bellona, Frederic Hauge, har ingen tiltro til dette forumet:

– Vi har gjentatte ganger sett hvordan KonKraft opererer. Det er en eneste lang historie med dårlig og udemokratisk arbeid. KonKraft har ingen troverdighet, og burde vært lagt ned – sammen med oljebransjens topplederforum, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han er ikke helt overbevist om at tallene i Kon-Kraft-rapporten som ble lagt fram i dag stemmer overens med virkeligheten.

– Det er alltid vanskelig å vite hvilke vurderinger som ligger bak utspill og tall som KonKraft og Topplederforum kommer med, men de har en tendens til å fortelle eventyr.

Klimatrusselen krever endring

Ifølge KonKraft-rapporten vil bransjen få et ”dramatisk fall i investeringer på norsk sokkel med et investeringsnivå på 20 prosent av dagens nivå fra 2030”, dersom sårbare områder i nord fortsatt skal skånes. Hauge er ikke enig i at det kan kalles dramatisk:

– Det er ikke dramatisk i det hele tatt! Det rapporten beskriver som et dramatisk fall, er uten tvil en helt nødvendig omlegging. KonKraft og Oljeindustriens Landsforening er nødt til å ta klimatrusselen på alvor og innse at vi må gå vekk fra fossile energikilder og over til fornybare. De må rett og slett avvendes fra petroholisme, sier Hauge.

Lofoten og Vesterålen

Bellona vil fortsatt kjempe hardt for å skåne Lofoten og Vesterålen fra oljeselskapene.

– Lofoten og Vesterålen utgjør de viktigste gyteområdene for torsken, og en oljeulykke her vil kunne få store konsekvenser for fiskerinæringa. Å åpne for oljevirksomhet her vil være å skyte seg selv i foten, sier rådgiver i Bellona, Elisabeth Sæther.

Hun viser til at det har vært flere ulykker på norsk sokkel den siste tiden, og at StatoilHydro preges av dårlig sikkerhet. Ifølge Petroleumstilsynet er det bare flaks som har gjort at vi har unngått katastrofer på norsk sokkel. Tilsynet er bekymret og frykter en ny storulykke.