Nyheter

– Sniktildeling av områder på norsk sokkel

Publiseringsdato: 19. desember, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Regjeringen har vedtatt å tilby 34 utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2008 (TFO 2008). Bellona mener det er snakk om en sniktildeling, og krever tildelingsordningen avviklet.

De 34 utvinningstillatelsene som Olje- og energidepartementet nå har delt ut fordeler seg på Nordsjøen (21), Norskehavet (11) og Barentshavet (2). Totalt 47 selskaper søkte på utvinningstillatelser i TFO 2008. 19 selskaper har nå mottatt de 43 tillatelsene.

Bellona krever avvikling av sniktildelingen av områder på norsk sokkel.

– Ikke i tråd med Stortingets forutsetninger

– Svært sårbare og kystnære områder i Barentshavet har nå blitt tilsneket oljeindustrien, uten noen at det har skjedd en miljøvurdering i forkant, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona, og mener denne tildelingen dessverre tegner et godt bilde av hvorfor Bellona krever at Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) avvikles:
.
– Tildelingen er ikke i tråd med Stortingets forutsetninger for TFO-ordningen, som er ment å tildele områder i felt der det har vært petroleumsvirksomhet over lang tid, sier Sæther.

Tildelingsordning på høring

Olje- og energidepartementet har bestemt at det skal gjennomføres en evaluering av TFO-ordningen. Som er del av dette arbeidet er ulike næringer og samfunnsinteresser invitert til å komme med synspunkter gjennom en bred offentlig høring. Høringsfristen for dette er satt til 20. januar 2009.

Kontaktpersoner for presse i denne saken:
Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona: 975 27 954
Tone Foss Aspevoll, informasjonsrådgiver i Bellona: 91 72 02 67