Nyheter

Ny rapport fastslår kunnskapshull om oljeleting

Publiseringsdato: 13. januar, 2009

En fersk statlig rapport konkluderer med at det eksisterer store kunnskapshull om seismikk. Bellona mener rapporten må få konsekvenser for den planlagte seismikkskytingen utenfor Lofoten og Vesterålen i sommer.

Statens forurensningstilsyn (SFT) fikk i sommer oppdrag av Miljøverndepartementet om å utrede for mulige skadevirkninger som følge av seismikk. Seismiske undersøkelser foregår ved at det skytes kraftige lydbølger ned mot havbunnen. Lydbølgene som reflektertes fra havbunnen forteller om det er sannsynlig å finne olje eller gass i området. Den ferske rapporten er skrevet at en statlig nedsatt gruppe, ledet av Havforskningsinstituttet.

Ikke overrasket
Det ble satt fokus på saken etter at Bellona og flere fiskere i Lofoten og Vesterålen stilte seg meget kritisk til den omfattende seismikkskytingen Oljedirektoratet bedrev utenfor Lofoten og Vesterålen.

– Vi er ikke overrasket over konklusjonene i rapporten. Men vi er meget skuffet over at Oljedirektoratet ikke tok hensyn til dette i sommer, da seismikkskytingen utenfor Lofoten skjedde over flere måneder, på tross av kraftige advarsler, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Kraftige seismikkskudd
Sitter du på første rad på en konsert med Rolling Stones, er støyen om lag 120 desibel. Dette er 10.000 ganger høyere enn en vekkerklokke. Støyen fra en seismisk luftkanon på 210 desibel er en milliard ganger så høy som på en Rolling Stones-kosert, ifølge den amerikanske organisasjonen Terra Nature.

Arbeidet som Havforskningsinstituttet har ledet på oppdrag fra SFT konkluderer blant annet med at man har store kunnskapshull om skremmeeffekter på fisk og hvordan dette kan påvirke fiskernes fangstrate. I tillegg anbefaler rapporten mer forskning på seismikkens effekter på dyreplankton, som er den viktigste maten til fisk og fiskelarver, og seismikk kan påvirke små fisk i forhold til stress etter å bli eksponert for kraftig støy.

Planlagt seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen
Bellona mener at den planlagte seismikkskytingen som Oljedirektoratet vil gjennomføre utenfor Lofoten og Vesterålen i sommer ikke kan finne sted, før rapportens anbefalinger har blitt fulgt opp, og de store kunnskapshullene har blitt tettet.

– Med tanke på at Lofoten og Vesterålen utgjør det viktigste gyteområdet for torsken og flere andre fiskeslag, er det helt åpenbart at det må gjøres mye mer forskning framover for å tette de store kunnskapshullene, sier Sæther.

Seismikk er forurensning
SFT skal videre vurdere om seismikk må få tillatelse innen forurensningsloven. Bellona har tidligere hevdet at all seismikkskyting som skjer uten forurensningstillatelse er ulovlig. I dag må seismikkselskapene kun søke tillatelse fra Oljedirektoratet. Miljømyndighetene har ingen beslutningsmyndighet når avgjørelser om seismikk skal foretas.

– Denne rapporten bør være et kraftig signal til staten. Jeg har svært vanskelig for å tro at noen nå kan hevde at vi vet nok til å bare fortsette og fyre løs mot havbunnen, uten at miljømyndighetene har gitt tillatelse til det, avsluttet Sæther.