Nyheter

Statoil Hydro med utslippsbløff

Publiseringsdato: 22. januar, 2009

Skrevet av: Ola Innset

StatoilHydro har bløffet til seg store utslippstillatelser for NOx fra Snøhvit-anlegget i Hammerfest. Det avslører Bellona, som krever at Statens forurensingstilsyn slår hardt ned på oljeselskapets unnasluntring.

20 prosent av StatoilHydros påståtte utslippsreduksjoner fra Snøhvit er bløff. StatoilHydro feilinformerer om hvor høye utslipp de ville ha hatt uten tiltak.

– Dette blir det samme som å jukse med førprisen for å gi inntrykk av at prisavslaget er høyere enn det er. StatoilHydro har bevisst brukt høyere tall enn det er grunnlag for og dermed fått høyere utslippstillatelser på Snøhvit, sier Elisabeth Sæther i Bellona.

Meget alvorlig

StatoilHydro får lov å slippe ut store mengder av gassen NOX fra Snøhvit fordi de reduserer NOX-utslipp andre steder. Nå avslører Bellona at en femtedel av disse utslippsreduksjonene er bløff.

– Det er meget alvorlig at Norges største selskap forsøker å snike seg unna pålegg fra forurensingsmyndighetene, sier Sæther.

Tredjepartstiltak

Statens forurensningstilsyn (SFT) godkjente i 2007 at StatoilHydro kunne få slippe ut 892 tonn NOX fra Snøhvit. For å kompensere for de store utslippene av NOX-forurensning på Snøhvit har Statoilhydro blitt pålagt å gjennomføre såkalte tredjepartstiltak, altså å bidra til å redusere NOX-utslippene tilsvarende et annet sted.

Kompensasjonen består av å bidra til tiltak som reduserer NOX-utslippene fra tre forsyningsskip på norsk sokkel. Dette kan enten skje ved å installere en katalysatorteknologi som reduserer utslippene kraftig, eller ved å gå over fra dieseldrevne til gassdrevne skip.

Utslippsgrenser

– StatoilHydro bruker FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) sine utslippsgrenser når de sier hvor mye NOX disse skipene ville sluppet ut uten tiltak. Dette utgjør i realiteten en internasjonal minstestandard, og representerer ikke et tverrsnitt av forsyningsskip på norsk sokkel, sier Bellonas fagmedarbeider Konrad Pütz.

Flertallet av de maskinanlegg som de senere år er levert til forsyningsflåten har NOX-utslipp i størrelsesorden 20 prosent under IMO-kravet.

– StatoilHydro bløffer med hvor mye NOX disse skipene ville ha sluppet ut, hvis det ikke hadde vært for NOX-tiltakene. Det forurenses dermed langt mer enn hva StatoilHydros faktisk rapporterer inn, sier Elisabeth Sæther

Internasjonale forpliktelser

Norge er forpliktet via Gøteborgprotokollen til å redusere NOX-utslippene, da disse bidrar til økt forsuring av naturen samt dannelse av bakkenær ozon. I tillegg har de et bredt spekter av negative helseeffekter.

Norge ligger langt på etterskudd for å oppnå sine folkerettslige forpliktelser i henhold til Gøteborg-protokollen, og fikk blant annet refs av Frankrikes president Nichlas Sarkozy i desember for å ikke overoppholde sine miljøforpliktelser.

Redegjørelse

– SFT må nå ordne opp i dette. Det kan bli behov for at StatoilHydro finner nye tredjepartstiltak å finansiere, og i tillegg må SFT få i gang en skikkelig evaluering av slike ordninger, sier Sæther.

SFT har bedt om en nærmere redegjørelse fra StatoilHydro angående deres NOX-utslippog tredjepartstiltak. Denne er ventet å komme i begynnelsen av mars.

Bellona har skrevet et brev til SFT der de tar opp denne saken. Last ned brevet fra boksen til høyre på siden.