Nyheter

Utslippstak kan sørge for 20 prosents kutt

Publiseringsdato: 17. januar, 2009

Skrevet av: Ola Innset

En ny rapport bestilt av Bellona Europa viser at utfasing av kull- og gasskraftverk uten CO2-håndtering kan kutte 900 millioner tonn CO2. Det vil si 20 prosent av EUs samlede utslipp.

Den nye rapporten ble presentert for Europaparlamentet av konsulentgruppen Ecofys tidligere denne måneden.

Bellona sentrale

– Bellona Europa har vært sentrale i arbeidet med denne rapporten som presenterer forskjellige scenarioer for hvordan man kan «dekarbonisere» energisektoren ved å sette et tak på mengen CO2 som kan slippes ut per kilowattime produsert strøm, sier Eivind Hoff, direktør i Bellona Europa.

Et slikt utslippstak omtales ofte som Emission Performance Standard, eller EPS.

Også på eksisterende

Presentasjonen av rapporten ble koordinert av Bellona Europa i samarbeid med europaparlamentsmedlemmene Anders Wijkman, Adina Ioana Valean og Claude Turmes, mens Eivind Hoff talte på vegne av miljøvernorganisasjonene som stod bak rapporten: Bellona, WWF, ClientEarth, E3G og Green Alliance.

Dr. Sina Wartman fra Ecofys presenterte de viktigste elementene i rapporten, blant annet at det viktigste tiltaket for å oppnå de ønskede utslippskuttene er å gjøre utslippstaket gjeldene ikke bare for nye kraftverk, men også for eksisterende. Dette er i seg selv viktigere enn hvorvidt utslippstaket blir på 150, 300 eller 500 gram CO2> per produserte kilowattime.

Supplement

Et titall viktige parlamentsmedlemmer deltok på presentasjonen, og alle var positive til innføringen av et utslippstak. Markus Becker fra General Electric representerte kraftprodusentene, og utrykte også sin støtte til prinsippet om et utslippstak. Han pekte på at EUs kvotehandelssystem alene ikke er nok for å dekarbonisere kraftsektoren. Etter hans mening ville et utslippstak derfor være et godt supplement.

Les mer om saken på EurActiv.com