Nyheter

Ap åpner ikke Lofoten for olje

Ryddemannskaper vasser i olje på Fedje
(Foto: Jack Herheim/Bellona)

Publiseringsdato: 5. februar, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Flertallet i Arbeiderpartiets programkomité går ikke inn for å åpne Lofoten og Vesterålen mot oljevirksomhet i denne omgang. – Ap er tydelig på gli, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Arbeiderpartiet har lagt fram sitt forslag til nytt partiprogram. Her heter det at Ap vil ta stilling til leteboring områdene utenfor Lofoten og Vesterålen ved behandling av forvaltningsplanen for områdene i 2010. Beslutningen skal baseres på føre-var-prinsippet og ny kunnskap.

– Vi tar dette som et godt tegn på at Arbeiderpartiet er på gli i denne saken, og at flere og flere i partiet ønsker at Lofoten og Vesterålen skal holdes oljefri, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han mener det er tydelig at fraksjonen i Ap som mener at det skal være fritt fram for oljeindustrien ikke har vunnet gjennom i programkomiteen.

Oljebastion tapte

Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson Tore Nordtun sa for ett år siden at ”Arbeiderpartiets landsmøte bør neste år treffe et prinsippvedtak som åpner for oljeleting i områdene utenfor Lofoten og Vesterålen fra 2011.” Dette fikk han altså ikke gjennomslag for.

LO, som har sterkt innflytelse i Ap, har heller ikke fått gjennomslag for sin oljeiver utenfor Lofoten. Det har heller ikke Ap Nordland, og leder Odd Eriksen, fått.

– Ap er tydelig på gli, sier Hauge.

AUF ville verne

Ett medlem i komiteen, AUF-leder Martin Henriksen, foreslo at Ap skal programfeste at Lofoten og Vesterålen ikke åpnes for petroleumsvirksomhet av hensyn til miljø, fiskeri og Norges miljøforpliktelser. Henriksen fikk ikke gjennomslag for sitt forslag.

Valgkampsak

Kampen mot oljeutvinning i Lofoten ventes å bli en sentral sak i høstens valgkamp.

Høyre og Frp har tidligere gått inn for å åpne områdene utenfor Lofoten og Vesterålen for oljeutvinning. SV har uttalt seg kritisk til oljeutvinning i områdene, mens Venstre setter nei til olje i Lofoten som et ultimatum for en eventuell regjeringsdannelse.