Nyheter

Bred allianse aksjonerte for Norskehavet

Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona, overleverer kartet fra alliansen.
(Foto: Håvard Lundberg/Bellona)

Publiseringsdato: 26. februar, 2009

Skrevet av: Håvard Lundberg

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen fikk klar beskjed om å stenge sårbare områder i Norskehavet for oljevirksomhet, når han møtte en bred allianse av fiskeriorganisasjoner, miljøorganisasjoner og ungdomspartier i dag.

Regjeringen er i sluttspurten av arbeidet med Forvaltningsplanen for Norskehavet som etter planen skal vedtas i Stortinget i vår.

16 miljøorganisasjoner, fiskeriorganisasjoner, ungdomspartier, partier og fylkespartier overrakte i dag et kart til Riis-Johansen, over hvilke områder de mener oljeindustrien bør holdes ute fra.

– Dette er norskekystens viktigste havområder for både sild, hyse, sei og torsk. Også statens egen fagetater har anbefalt at det ikke bores etter olje her, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Viktige gyteområder

Områdene som kreves stengt, er Mørebassenget, Haltenbanken og et 50 kilometers belte fra grunnlinja langs Norskehavet. Grunnen er at dette er viktige gyteområder, spesielt for sild. I tillegg er det flere viktige gyteområder for torsk, hyse og sei i disse områdene.

– Dette handler om svært verdifulle gyteområder. Vi er ikke villig til å påføre vår viktigste fornybare ressurs den risikoen som kystnær oljevirksomhet medfører, sier Håvard Jacobsen, daglig leder i Norges Kystfiskarlag.

Flere ulykker

AUF og Senterungdommen viser til at antall ulykker på norsk sokkel er økende.

– I de mest sårbare områdene i Norskehavet er det ikke verdt å gamble med miljøet og matfatet. Vi krever at regjeringen prioriterer de fornybare ressursene, sier Martin Henriksen, leder i AUF og Christina Ramsøy, leder i Senterungdommen.

Organisasjonene bak kravet er:

Bellona, Natur og Ungdom, Arbeidernes Ungdomsfylking, Sosialistisk Ungdom, Senterungdommen, Unge Venstre, Kristelig Folkepartis Ungdom , Rød Ungdom, Norges Kystfiskarlag, Fiskebåtredernes Forbund, Fiskekjøpernes Forening, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Møre og Romsdal SV, Nordland Venstre, Rødt, Kystpartiet

bodytextimage_Norskehavet-kart.jpg Photo: Illustrasjon: Bellona

Kontakt:
Tone Foss Aspevoll, informasjonsrådgiver i Bellona: (917 20 267 eller tone@bellona.no)  
Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona (tlf. 975 27 954)
Martin Henriksen, leder i AUF (tlf. 918 21 908)
Christina Ramsøy, leder i Senterungdommen (tlf. 452 48 773)
Håvard Jacobsen, daglig leder i Kystfiskarlaget (tlf. 901 18 810)