Nyheter

– Econ fortsetter med oljelureri

Flertallet i nord er mot oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen.
(foto: anne karin sæther, bellona)

Publiseringsdato: 10. februar, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

– Econ fortsetter med oljelureri, sier Frederic Hauge, leder i Bellona, om Econs nye rapport om ringvirkninger av oljeutvinning i Lofoten.

Konsulentselskapet Econ anslår i en ny rapport at en oljeutbygging utenfor Lofoten og Vesterålen kan gi opp til 2000 arbeidsplasser, skriver Aftenposten. Ifølge avisen anslår selskapet at det finnes 3,4 milliarder fat oljeekvivalenter i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Dette er mer enn dobbelt så mye som statens eget anslag på 1,5 milliarder fat oljeekvivalenter. StatoilHydros anslag er på 2 milliarder.

– Econs anslag bærer mer preg av ønsketekning enn realiteter, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

– Ingen troverdighet

Bellona viser til Econs tidligere, svært kontroversielle rapport om ringvirkninger av oljeboring i nord, og mener Econ ikke har noen troverdighet.

I 2006 lanserte Econ den svært kontroversielle rapporten ”Ringer i vann”, hvor Nord-Norge ble spådd store ringvirkninger som følge av oljeboring i nord. Dette har senere blitt avvist. En Fafo-rapport viser følgende:

  • 92 prosent av kontraktene til Snøhvit-utbyggingen pr. april 2006 hadde gått til selskaper basert i Stavanger, Bergen, Grenland og Akershus.
  • Kun 8 prosent av de samlede investeringene hadde blitt foretatt i Nord-Norge. Av disse investeringene kom mesteparten innen leie av bygg og anleggsmaskiner, samt anleggsarbeid og funksjoner inne, vakthold og renovasjon.
  • Arbeidere ble leid inn fra kompetansemiljøer fra oljeklyngen i sør, og flydd tilbake igjen. En periode var det for eksempel direkteflygninger mellom Hammerfest og Stord.
  • Innen såkalt oljespesifikk industri, eller leverandørindustri, var det i april 2006 gjort investeringer på i underkant av 1% av det totale investeringsvolumet.

– Fører Nord-Norge bak lyset

– Econ er nå i ferd med å lage blåkopi av en svært kontroversiell rapport, om et svært kontroversielt område. Med dette forsøker de nok en gang å føre Nord-Norge bak lyset, sier Sæther.

Hun legger også vekt på at når det gjelder Lofoten og Vesterålen snakker vi om sårbare områder, hvor også Econ bør trå varsomt.

– Econs konklusjoner må tas med en stor klype salt, advarer Sæther.
 

Bellona mottok en epost fra Econ, etter publisering av denne artikkelen, hvor Econ presiserer at de har basert seg på at ”det kan påvises om lag 2 milliarder fat oljeekvivalenter i dette området, ikke 3,4 milliarder fat oljeekvivalenter slik gjengitt i [Aftenposten].” Rapporten er ennå ikke offentlig.

Bellona påpeker at Econs anslag fortsatt innebærer en økning på om lag 30 prosent i forhold til statens eget anslag, og at det dermed er tilknyttet stor usikkerhet ved faktagrunnlaget i rapporten.

I tillegg er det stor usikkerhet knyttet til hvilke ringvirkninger oljeutvinning i Lofoten vil få. Antall arbeidsplasser som Econ skisserer er basert på en rekke utrygge forutsetninger. En av disse er hvor store deler av eventuelle framtidige oppdrag knyttet til oljeboring som vil gå til bedrifter med base i nord. Etter Snøhvitutbyggingen viser regnskapet at om lag 90 % av alle de investeringer som ble inngått, gikk til større selskap med base i petroleumsklyngen rundt Stavanger.
 

For presse: kontaktperson i denne saken:
Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona: 97 52 79 54 elisabeth@bellona.no, eller 
Tone Foss Aspevoll, informasjonsrådgiver i Bellona, 91 72 02 67, tone@bellona.no