Nyheter

Kraft fra land til sokkel – Bellonas kommentarer

Publiseringsdato: 23. februar, 2009

Bellona har gått gjennom bakgrunnstallene for elektrifiseringsrapporten ”Kraft fra land til norsksokkel” utgitt i januar 2008 av Oljedirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Petroleumstilsynet og Statens forurensingstilsyn (heretter kalt rapporten). Rapporten konkluderte med at elektrifisering av eksisterende innretninger er et for dyrt klimatiltak. Rapporten gir etter Bellonas mening ikke grunnlag for å konkludere med dette.

Last ned hele høringsuttalelsen til høyre på siden.