Nyheter

Seismikkskyting midt i sommerfisket

Frederic Hauge fanget gyteklar torsk i Lofoten 21. mai 2008.
Tone Foss Aspevoll

Publiseringsdato: 24. februar, 2009

Skrevet av: Ola Innset

Startskuddet for sommerens seismikkskyting utenfor Lofoten vil gå den 29. juni. – Vi har stor forståelse for at fiskerne er bekymret, sier Bellonas Elisabeth Sæther.

Oljedirektoratet (OD) skal skyte seismikk utenfor Lofoten og Vesterålen i seks uker fra og med 29. juni. Det finnes fortsatt flere hull i kunnskapen om hvilke effekter seismikkskytingen har for livet i havet. Skytingen har også vært kontroversiell fordi den ødelegger for fisket i området

Svært kritisk

– Bellona er svært kritisk til seismikkskyting i disse sårbare havområdene. Den rammer fiskeriene som allerede er sterkt berørt av finanskrisen, og vi vet ikke nok om hvilke konsekvenser den kan få for liv i havet, sier Sæther.

Seismikkskyting foregår ved at det skytes med luftkanoner mot havbunnen fra båt. Signalene som reflekteres kan fortelle om mulige oljeforekomster.

Dataene som samles inn under seismikkskytingen skal danne deler av beslutningsgrunnlaget når man i 2010 skal bestemme om havområdene utenfor Lofoten skal åpnes for oljeboring eller ikke.

Dårlig sommerfiske

Stig Pedersen i Norges Kystfiskarlag sier til Bladet Vesterålen at han ser mørkt på utsiktene for sommerfisket i år, og at han derfor er meget kritisk til seismikkplanene.

– Fisket på sommer, sensommer og høsten reduseres kraftig med et pennestrøk, sier Pedersen.

Kystfiskarlaget har fått tilgang til Oljedirektoratets kartutkast over de konkrete avgrensningene for seismikkskytingen. De konkrete områdene som rammes er viktige fiskeriområder understreker Pedersen.

– Dette er helt utrolig. Vi vet hva konsekvensene var etter seismikkskytinga i 2007 og 2008. Til sommeren starter 3D-skytinga, som er enda mer omfattende. Dette kartet sier oss at det blir dårlig sommerfiske, sier han..