Nyheter

Kan fjerne store utslipp på Kårstø

Gassterminalen på Kårstø
(Foto: Gassco)

Publiseringsdato: 6. mars, 2009

Skrevet av: Håvard Lundberg

En ny studie som ble lagt frem i dag viser at det er fult mulig å fjerne store utslipp fra gassterminalen på Kårstø. Bellona er svært fornøyd.

– Vi har bedt Olje- og energidepartementet om å utrede hvordan en integrering av gasskraftverket kan gjøres med gassterminalen. Dagens rapport er et svar på det, et svar vi er veldig fornøyd med, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen fikk i dag overlevert en kartleggingsstudie fra Gassco. Studien har sett på muligheten for å fjerne eksisterende utslipp fra gassterminalen på Kårstø, med en integrert løsning med gasskraftverket på Kårstø.

Fult mulig

Gassco viser at det er fult mulig å få til en slik løsning, der man bruker energien fra gasskraftverket i form av damp og strøm til å fjerne forurensende gassturbiner og kjeler fra gassterminalen.

– I over ti år har Bellona bedt om at det må gjøres noe med de store utslippene fra gassterminalen. Derfor er vi veldig glad for at denne rapporten viser at det er gjennomførbart og ikke særlig dyrt å gjøre en slik integrering, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Studien anslår tiltakskostnader på 300 til 1000 kr per tonn CO2 som fjernes. Dette varierer fra omfanget av integreringen og utslippsreduksjonene. Dette inkluderer ikke kostnader knyttet til drift og CO2-håndtering.

Nødvendig for å oppnå klimaforliket

Studien peker på at det er mulig å fjerne utslipp fra gassterminalen skrittvis, og har sett på fem forskjellige scenarioer. I tillegg til å rense gasskraftverket som har et utslipp på 1,2 millioner tonn CO2, går de ulike scenarioene fra å fjerne 250 000 tonn CO2 til 1,2 millioner tonn CO2 fra gassterminalen.

– Investeringer på om lag 13 milliarder kroner er ikke avskrekkende med tanke på at dette anlegget er motoren i norsk gasseksport, og kommer til å være det i flere tiår fremover, sier Holm.

– For å oppnå klimaforliket er det nødvendig å fjerne utslippene fra Kårstø. Her er det mulig å kutte opp til 1,2 millioner tonn CO2 i tillegg til å rense gasskraftverket. Derfor er det en lettelse at det viser seg at dette lar seg gjøre, sier Holm.