Nyheter

OED med omstridt utlysningsrunde

Publiseringsdato: 9. mars, 2009

Regjeringen tilbyr i dag oljeindustrien å søke på nye leteområder i modne områder (TFO). Denne tildelingsordningen er under evaluering. – Det er oppsiktsvekkende at statsråden forsetter å tildele områder, samtidig som hele tildelingssystemet har blitt satt under en kritisk lupe, sier Elisabeth Sæther, Bellona.

Tidligere Olje- og energiminister Åslaug Haga besluttet for ett år siden at ordningen Tildeling i forhåndsdefinerte områder på norsk sokkel (TFO) skulle evalueres. Ordningen hadde da fått krass kritikk fra miljøorganisasjoner og statens egne faginstanser.

Statens egne fagetater har slått fast at tildelingsordningen bryter med miljøbestemmelser i sårbare havområder i nord.

– Kun for syns skyld?

På tross av at statens evaluering ikke er ferdigstilt oppfordrer likevel olje- og energiminister Terje Riis-Johansen oljeselskaper til å søke på nytt leteareal i TFO-ordningen.

– Det virker som om statsråden kun gjennomfører denne evalueringen for syns skyld sier Sæther.

TFO 2009 omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Dette er de samme forhåndsdefinerte områdene som i TFO 2008. Søknadsfristen er tirsdag 15. september. Tildeling skjer ved årsskiftet.

Sniktildeling  

Tildeling av nytt areal gjennom TFO skjer hvert eneste år, men det foretas ikke en miljøvurdering fra år til år. I senere tid har områder som er særlig miljøsensitive på norsk sokkel blitt innlemmet i ordningen. Dette strider med premissene for ordningen, som Stortinget vedtok i 2003.

– TFO-ordningen har utviklet seg til å bli en sniktildeling av nye områder til oljeindustrien. Bellona mener derfor at ordningen må avvikles, sier Sæther.

TFO-ordningen ble innført i 2003. Den gang skulle den kun omfatte de modne delene av norsk sokkel hvor infrastrukturen var godt utbygd og olje og gassproduksjonen var på vei ned for å sikre at mindre reserver ble utvunnet. Bellona mener at TFO-ordningen i dag omfatter områder som ikke faller inn under den definisjonen allikevel blitt definert som modne.

Bellona har langt på vei fått støtte fra statens egne fagetater som mener at ordningen ikke tar miljøhensyn, som Direktoratet for Naturforvaltning (DN) skriver i en pressemelding: ”DN mener at TFO-ordningen dermed har bidratt til å gjøre områder tilgjengelige for oljeindustrien i strid med det som var intensjonen med ordningen. (…)Det krever helt spesielle hensyn hvis det skal tillates oljeaktivitet i sårbare og verdifulle områder. Dagens TFO-ordning tar ikke slike hensyn i tilstrekkelig grad.”

Når områder først er definert inn i TFO-ordningen, kan de ikke tas ut igjen. Dette mener Bellona er svært demokratisk betenkelig.