Nyheter

Oljeindustrien lokker med middager og turer

Per Terje Vold, leder av OLF.
(foto: OLF)

Publiseringsdato: 5. mars, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Seminarer, middager og studieturer brukes for å overbevise ordførerne om å åpne for oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. – Rått parti, ifølge Røst-ordfører. – Demokratisk problem, mener Bellona.

Oljefritt Lofoten blir et hett tema i høstens valgkamp. Oljenæringen jobber nå intenst for å overbevise befolkningen og lokalpolitikerne i området om de store positive ringvirkningene av oljeaktiviteten. Kampanjen er omtalt i både VG Nett
og i Ny Tid.

Ifølge VG Nett åpner Oljeindustriens landsforening (OLF) et kontor i Svolvær i mars, for å bidra med «fakta og kunnskap om åpning for petroleumsaktivitet».

Også oljeselskapene og den nyetablerte interesseorganisasjonen Lofoten-Vesterålen (LoVe) Petro er sentrale i kampanjen for å åpne de sårbare havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen for oljeleting. De siste månedene er ordførerne invitert på flere turer for å studere anlegg både i Norge og utlandet, beskrevet av VG Nett.

Pågang ”nesten daglig”

Røst-ordfører Arnfinn Ellingsen har fått flere henvendelser fra ulike deler av oljeindustrien de siste par årene.

– Vi lokkes med middager og turer og det er tydelig at industrien er villig til å bruke mye penger på å overtale oss, sier han til VG Nett.

Ellingsen reagerer på oljeindustriens lobbyvirksomhet.

– Det er rått parti. Råkjøret fra oljeindustrien gjør at dette er en kamp vi er nesten dømt til å tape, sier Ellingsen, som mener det er tydelig at oljeindustrien er villig til å bruke mye penger på å overtale oljemotstandere.

Også ordfører Stein Iversen i Flakstad bekrefter oljeindustriens pågang, og ifølge VG Nett, forteller han at han «nesten daglig» mottar invitasjoner til ulike arrangementer rundt om i landet i regi av både oljeselskapene og OLF.

10 millioner kroner

Ifølge Ny Tid har OLFs informasjonsavdeling alene et informasjonsbudsjett på 10 millioner kroner.

Bak OLF står det pengesterke selskaper, som blant annet StatoilHydro, Shell, Esso, Halliburton. I fjor betalte medlemsbedriftene nærmere 150 millioner kroner i medlemskontingent til sammen. Selskapenes egne lobbyvirksomheter kommer i tillegg.

– Det er en ganske fortvilet situasjon. Begge sider burde hatt samme mulighet til å nå ut med informasjon og argumenter, men vi har ingen mulighet til å svare på ressursbruken til oljetilhengerne, sier leder i Lofotaksjonen Gaute Wahl.

Avgjørelsen om å åpne Lofoten og Vesterålen for oljeutvinning skal tas i 2010, under behandling av Forvaltningsplanen for Barentshavet. Bellona er sammen med Folkeaksjonen blant motstanderne av at en oljeutvinning skal finne stedet i dette sårbare området. Les mer om begrunnelsen for denne motstanden her: Det særskilt sårbare Lofoten.

– Demokratisk problem

Fagrådgiver i Bellona Elisabeth Sæther mener at det er et demokratisk problem at oljelobbyistene besitter enorme ressurser, og reagerer også kraftig på det som Bellona har betegnet som feilinformasjon fra oljeindustrien.

– Oljeindustrien har nylig påstått at havområdene utenfor Lofoten ikke er sårbare, og at et oljesøl ikke kan gjøre betydelig skade i dette området. Dette er stikk i strid med hva de uavhengige forskningsmiljøene tidligere har uttalt, sier Sæther.

Havforskningsinstituttet uttalte nylig til Teknisk ukeblad at påstandene fra oljeindustrien gikk inn i kategorien ”tøvete sitater”.

– Jeg skjønner ikke hvor de tar argumentene sine fra, uttalte leder for Havforskningsinstituttet Tore Nepstad til TU.