Nyheter

Bellonas klimaplan

Publiseringsdato: 11. mai, 2009

Bellona mener at klima må være høstens viktigste valgkampsak, og har derfor laget sin egen sektorvise klimaplan som viser hvordan Norge kan bli klimanøytralt i 2020, et nullutslippssamfunn i 2040 og karbonnegativt i 2050, og dermed fjerne mer CO2 enn vi slipper ut.

Klimaplanen foreslår konkrete virkemidler for å redusere klimagassutslipp i alle sektorer. I boksen til høyre på siden kan du laste ned hele planen som pdf, og lese alle nyhetssaker relatert til klimaplanen.

Bellona mottar gjerne innspill på klimaplanen. Send mail til info@bellona.no merket KLIMAPLAN innen 1. juli.

Se foredragene som ble holdt 6. mai på web-tv:

Bare nullutslipp er godt nok
Frederic Hauge, Bellona

Klimautfordringen og behovet for radikal nytenkning om virkemidler
Miljøvernminister Erik Solheim

Bellonas klimamelding
Saksliste for det neste Storting – Her er virkemiddellista som må vedtas
Marius Holm, Bellona

Status for SFTs ”Klimakur”
SFT-direktør Ellen Hambro

Fornybar energi og petroleumssektoren. Mål, virkemidler og mulige kutt
Ane T. Brunvoll, Bellona

Fornybar energi og petroleumssektoren – Kommentarer fra panel
Robin Martin Kåss, Statssekretær OED (AP)
Steinar Bysveen, Adm. dir. EBL
Tor-Eivind Moen, ABB O&G -Electrification
Marianne Marthinsen, Energi- og miljøkomiteen, AP
Line Heriette Holten Hjemdal, Energi- og miljøkomiteen, KrF
Inga Marte Torkildsen, Energi- og miljøkomiteen, SV
Erling Sande, Stortingsrepresentant for Senterpartiet
Ola Elvestuen, nestleder Venstre

Energieffektivisering i bygg, virkemidler
Ane T. Brunvoll, Bellona

Energieffektivisering i bygg – Kommentarer fra panel
Robin Martin Kåss, Statssekretær OED (AP)
Marianne Marthinsen, Energi- og miljøkomiteen, AP
Erling Sande, Stortingsrepresentant for Senterpartiet
Ola Elvestuen, nestleder Venstre
Tore Strandskog, Næringspolitisk direktør Norsk Teknologi
Otto Frøseth, divisjonsdirektør divisjon Building Technologies, Siemens
Peter Groth, Adm. dir. Aspelin Ramm

Hvordan sikre industriarbeidsplasser uten klimagassutslipp?
CCS, effektivisering og prosessomlegging
Bjørn Utgård, Bellona

Hvordan sikre industriarbeidsplasser uten klimagassutslipp?
Kommentarer fra panel
Ola Borten Moe, Leder Næringskomiteen, SP
Torbjørn Hansen, Næringskomiteen, Høyre
Svein Sundsbø, Direktør Norsk Industri
Petter Egil Røkke, Forsker Sintef

Transportsektoren – Hvordan kutte 20 mill tonn innen 2020?
Miljøbiler, kollektiv og skipsfart
Marius Holm, Bellona

Transportsektoren – Kommentarer fra panel
Erling Sande, Stortingsrepresentant for Senterpartiet
Petter Smebye, Adm. dir. General Motors Norge
Christina Bu, miljørådgiver NAF

Biogass som klimatiltak.
Tone Knudsen, Bellona

Gass – blott til lyst
Svein Guldal, styremedlem Norges Bondelag

Det karbonnegative Norge – hvordan ser det ut?
Frederic Hauge, Bellona

Du finner alle foredragene på denne samlesiden.