Nyheter

Regjeringen uklar og defensiv i Kårstø-saken

Gassterminalen på Kårstø
(Foto: Gassco)

Publiseringsdato: 15. mai, 2009

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Regjeringen stopper prosessen med å skaffe renseanlegg for CO2 til Kårstø, og tør ikke si noe om de store utslippene fra gassterminalen. Bellona etterlyser høyere ambisjoner og en klar plan fra de rødgrønne.

I dag har Regjeringen lagt fram revidert nasjonalbudsjett, og gjort det klart at den går inn for å stanse anskaffelsesprosessen om tildeling av kontrakt for bygging av CO2-fangstanlegget på Kårstø.

– Bellona mener det er riktig av Regjeringen å utsette anbudet til man har klart for seg hvordan gasskraftverket og terminalen skal integreres, men de er altfor utydelig på hvorvidt de faktisk vil realisere en slik integrering, sier Bellonas nestleder Marius Holm.

Mangler klar plan

Etter Bellonas mening er det ikke utsettelsen som er problemet, problemet er at det ikke finnes noen konkret plan for hvordan alle utslippene på Kårstø skal fjernes.

– Gassterminalen til Gassco, som ligger ved siden av gasskraftverket på Kårstø, er Norges nest største CO2-utslipp, og en integrering med gasskraftverket i kombinasjon med CO2-håndtering er nødvendig for å nå målene i klimaforliket på Stortinget, sier Holm.

Regjeringen har ingen plan om å gjøre noe med gassterminalen på Kårstø, selv om alle de små kjelene og turbinene der til sammen sørger for at terminalen er Norges nest største utslippskilde for CO2.

Store mengder CO2

Bellona har komment med konkrete råd om en integrering av gasskraftverket og gassterminalen for å få fjernet alle utslippene, og venter nå utålmodig på at Regjeringen vil ta ansvar og gjøre noe med utslippene.

Gassco-rapporten fra mars i år viste at det er fullt mulig å kutte utslippene på gassterminalen med 1,2 millioner tonn hvis man integrerer gassterminalen og gasskraftverket. Dette kuttet vil komme i tillegg til rensingen av utslippene fra kraftverket.

– Regjeringen må iverksette forprosjektering av en slik integrasjon, ikke klø seg i hodet. Regjeringen har kunnskapen de trenger, nå står det på vilje og handlekraft, sier Holm.

 

For ytterligere kommentarer, kontakt Bellonas nestleder Marius Holm på 957 21 632 eller informasjonsansvarlig Anne Karin Sæther på 90 20 55 20.