Nyheter

StatoilHydro dropper CO2-håndtering

(Foto: Svend Søyland / Bellona)

Publiseringsdato: 5. mai, 2009

Skrevet av: Ola Innset

StatoilHydro kutter ut planene om CO2-håndtering på utvinning av oljesand i Canada. – Nå er det enda tydeligere at dette prosjektet er katastrofalt for miljøet, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Kanadiske myndigheter har satt av et fond på 2 milliarder kanadiske dollar til CO2-håndtering på oljesandprosjekter i Alberta-provinsen.

StatoilHydro sa tidligere at de skulle ha CO2-renseanlegg på sine oljesandprosjekter, men har nå lagt planene vekk og akter ikke å søke penger fra fondet.

Faller på egen urimelighet

– StatoilHydro har tidligere sagt at de er med på utvinning av oljesand for å gjøre det mer miljøvennlig. Nå faller i hvert fall det på sin egen urimelighet, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

At oljesandprosjektene i Canada nå blir enda mer skadelige for miljøet gjør at de også blir enda mer skadelige for StatoilHydros omdømme, mener han.

Ikke miljøvennlig

– Oljesand er det motsatte av miljøvennlig. Man bruker en høyverdig energikilde, gass til å utvinne skitne hydrokarboner. Selv med CO2-håndtering ville dette prosjektet ha vært dårlig for miljøet, sier Hauge.

Oljesand utvinnes enten i åpne dagbrudd, eller ved å pumpe store mengder vanndamp ned under bakken for å løse opp bitumen som inneholder olje slik at den kan skylles ut. Det er denne framgangsmåten StatoilHydro skal benytte.

Motarbeider verden

– Det vi trenger nå er investeringer i fornybar energi, ikke i oljesand. Ved å binde opp investeringene sine i fossile brennstoffer motarbeider StatoilHydro en hel verdens anstrengelser for å stoppe klimaendringene, sier Hauge.