StatoilHydro dropper CO2-håndtering

ingressimage_P1000292.JPG Photo: (Foto: Svend Søyland / Bellona)

Kanadiske myndigheter har satt av et fond på 2 milliarder kanadiske dollar til CO2-håndtering på oljesandprosjekter i Alberta-provinsen.

StatoilHydro sa tidligere at de skulle ha CO2-renseanlegg på sine oljesandprosjekter, men har nå lagt planene vekk og akter ikke å søke penger fra fondet.

Faller på egen urimelighet

– StatoilHydro har tidligere sagt at de er med på utvinning av oljesand for å gjøre det mer miljøvennlig. Nå faller i hvert fall det på sin egen urimelighet, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

At oljesandprosjektene i Canada nå blir enda mer skadelige for miljøet gjør at de også blir enda mer skadelige for StatoilHydros omdømme, mener han.

Ikke miljøvennlig

– Oljesand er det motsatte av miljøvennlig. Man bruker en høyverdig energikilde, gass til å utvinne skitne hydrokarboner. Selv med CO2-håndtering ville dette prosjektet ha vært dårlig for miljøet, sier Hauge.

Oljesand utvinnes enten i åpne dagbrudd, eller ved å pumpe store mengder vanndamp ned under bakken for å løse opp bitumen som inneholder olje slik at den kan skylles ut. Det er denne framgangsmåten StatoilHydro skal benytte.

Vil du lære mer om oljesand? Les Bellonas nye faktaark.

Motarbeider verden

– Det vi trenger nå er investeringer i fornybar energi, ikke i oljesand. Ved å binde opp investeringene sine i fossile brennstoffer motarbeider StatoilHydro en hel verdens anstrengelser for å stoppe klimaendringene, sier Hauge.

Les også: – Oljesand kan aldri bli miljøsuksess