Nyheter

Seismikken startet mandag

<small><i>Bellona-leder Frederic Hauge.</i></small>
Frederic Hauge, leder i Bellona, foran seismikkskipet Geo Pacific, som startet å skyte utenfor Vesterålen på mandag.
Bellona

Publiseringsdato: 29. juni, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Oljedirektoratet (OD) startet seismikkskyting utenfor Vesterålen mandag. – For hver dag med seismikkskyting mister Regjeringen mer miljøtroverdighet, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Mandag startet Oljedirektoratet (OD) den mest omfattende seismikkskytingen noensinne utenfor Vesterålen. Hensikten er å kartlegge oljeforekomster i området.

Ifølge den nye Havressursloven har fiske forrang på havet, og seismikkskip må derfor vike. Selv om det er fiskere ute på feltet, skyter OD seismikk i området, og planlegger å holde på i seks uker.

Bellona ligger nå til kai i Myre i Vesterålen, og planlegger å reise ut igjen med sin båt Kallinika på Nordland VII tidlig tirsdag morgen.

Strid om avstand

OD skyter seismikk inntil fem kilometer fra fiskeområder, altså ca 3 nautiske mil.  Denne avstanden er mye kortere enn de 33 kilometerne (18 nautiske mil) fiskerne har krevd.

– Dette er et overgrep fra staten mot fiskerne, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Lydbølgene fra seismikk ventes å forstyrre fisken i minst 18 nautiske mil, altså 33 kilometer. Dette er den samme avstanden fiskerne har krevd at seismikken må holde fra fiskeområdene.

bodytextimage_290609-GEO-PACIFIC-TFA-web-1..jpg Photo: (Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona)

Avgjøres neste år

I 2010 skal Stortinget behandle Forvaltningsplanen for Barentshavet. Planen inkluderer også områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, også definert som Nordland VI og VII, og Troms II.

I behandlingen av forvaltningsplanen skal det vurderes om disse sårbare områdene som i dag er stengt for oljevirksomhet, skal åpnes.