Nyheter

Jan Mayen vil vekke internasjonal oppsikt

Terje Riis-Johansen
(Foto: Torbjørn Tandberg)

Publiseringsdato: 26. juli, 2009

Skrevet av: Elisabeth Sæther

Bellona advarer regjeringen mot å sette i gang oljeleting utenfor Jan Mayen. Olje og energiminister Terje Riis-Johansen vil dra på oljetokt til i det sårbare området under valgkampen.

– Det er svært alvorlig at norske myndigheter nå snuser på muligheten for oljeutvinning i Arktis, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Ham minner om dette er særlig sårbare områder som Norge har et internasjonalt forvalteransvar for.

Internasjonal oppsikt

Hauge mener en eventuell oljeåpning i Arktis vil vekke stor internasjonal oppsikt.

Jan Mayen står på listen over kandidater til UNESCOs verdensarvliste.

– Oljeleting ved Jan Mayen kommer til å bli en meget kontroversiell sak i neste stortingsperiode, sier Hauge.

Hekkeområde

På Jan Mayen hekker det årlig over 300 000 par sjøfugl, og områdene er viktig for bestander av både Klappmyss og Grønlandssel som har blitt kategorisert som internasjonalt verneverdige av Direktoratet for Naturforvaltning.

Ikke avgjort

Da regjeringen la fram Forvaltningsplanen for Norskehavet like over påske i år ble det klart at de ønsker å se nærmere på muligheten for oljeutvinning på sokkelen utenfor Jan Mayen. 

Det har aldri blitt drevet oljeutvinning i området tidligere, og det må derfor settes i gang en konsekvensutredning for å belyse saken nærmere.

Det er langt i fra gitt at oljeindustrien vil få klarsignal til å slippe inn utenfor Jan Mayen. Lignende prosesser har tidligere konkludert med å fraråde oljevirksomhet, for eksempel utenfor Vesterålen og utenfor Helgelandskysten.

For presse: kontaktperson i denne saken:
Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona: 97 52 79 54