Nyheter

Lasteskip lekker store mengder olje utenfor Langesund

Full City
(Foto: Marius Dalen/Bellona)

Publiseringsdato: 31. juli, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Lasteskipet Full City gikk på grunn like ved sårbare naturområder utenfor Langesund natt til fredag. Bellona er i området.

– Situasjonen utenfor Langesund er svært alvorlig, sier fagrådgiver i Bellona, Marius Dalen som nettopp har vært i området på befaring. 

Lasteskipet lekker olje, og det meldes om sterk diesellukt i området. Det er olje på sjøen og store mengder olje er drevet i land. Flere sjøfugler er fanget i oljesølet.

Stort ulykkepotensial

Ifølge Kystverket er det 1000 kubikkmeter tungolje og 120 tonn lettolje om bord. Sammenlignet med Serverulykken utenfor Fedje i 2007 er det omlag to ganger så mye tungolje og ulykkespotensialet er dermed mye større.

– Det er snakk om store mengder olje som nå lekker ut i svært sårbare naturområder, sier fagrådgiver i Bellona, Elisbeth Sæther.

Ifølge Kystverket antas det å ha lekket ut mellom 50-200 kubikkmeter med tungolje så langt.

Sårbare naturområder

Havaristen står i Sårsteinen, som er et sjøfuglreservat hvor det er mye sjøfugl. Dette området er tilgriset av olje. Sjøfuglene er sårbare da hekkingen er over og de fleste sjøfuglene ligger på sjøen med unger.

Direktoratet for Naturforvaltning melder at de nå er i gang med å finne ut hvor store flokker av sjøfugl som vanligvis befinner seg i området.

Værforholdene i området kan gjøre en opprydding svært vanskelig.

bodytextimage_elisabeth-sather-i-kallinika-1..JPG Photo: (foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona)

 

For presse: Kontaktpersoner i denne saken:
Marius Dalen, fagrådgiver i Bellona: 92 26 47 03
Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona: 97 52 79 54