Nyheter

Framskynder Nordsjø-plan

(Foto: Bo Mathisen)

Publiseringsdato: 21. august, 2009

Skrevet av: Ola Innset

Erik Solheim annonserte onsdag at Forvaltningsplanen for Nordsjøen kommer allerede i 2013. Bellona er positive, men advarer mot at forvaltningsplanen kan bli en papirtiger.

– Vi frykter at forvaltningsplanen for Nordsjøen blir en såkalt papirtiger, altså mange fine ord som i realiteten vil føre med seg få tiltak for å bedre miljøet, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Grundig arbeid

– Det er bra at planen kommer tidligere, men det forutsetter at man gjennomfører et svært grundig arbeid i forkant, og at planen resulterer i konkrete miljøtiltak, sier hun.

Det var under et besøk i Vestfold i på onsdag at miljøvernministeren røpet at Forvaltningsplanen for Nordsjøen blir framskjøvet med to år, og skal stå ferdig i 2013.

Har ført til oljeleting

– De to siste forvaltningsplanene har ikke blitt fulgt opp med miljøtiltak, men tvert i mot med oljeleting, sier Sæther, og viser til forvaltningsplanene for Barentshavet og Norskehavet.

Like etter førstnevnte satte regjeringen i gang en konsekvensutredningsprosess for å vurdere oljeleting utenfor Jan Mayen. Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten ble fulgt opp av et Stortingsvedtak om å sette i gang et omfattende program for seismikkskyting i 2006.

Presset økosystem

– Nordsjøen er utsatt for stor belastning, og det er viktig å få en forvaltningsplan som fører til flere miljøtiltak, sier Sæther.

Hun peker blant annet på at sårbare havområder som Farsundbassenget og Skagerrak må bli petroleumsfrie områder.’

Nordsjøen har tidligere blitt omtalt som oljeindustriens suksesshistorie, men sannheten er at Nordsjøen er et økosystem under sterkt press.


Oljevernberedskap

Bellona mener også at forvaltningsplanen må bidra til en bedre oljevernberedskap.

– Forvaltningsplanen må befeste en styrket satsing på oljevernberedskapen. Ulykken i Langesund har vist at responstiden på den beredskapen vi har er alt for høy, sier skipper Sigurd Enge.

– Vi må ta i bruk landeveier og lufta for å få transportert lenser til ulykkesstedet langt raskere enn det som er mulig med dagens båter som har en maksfart på åtte knop, sier han.