Nyheter

Konsesjon til gasskraftverk på Elnesvågen

(Illustrasjon: Industrikraft Møre)

Publiseringsdato: 20. august, 2009

Skrevet av: Ola Innset

Industrikraft Møre fikk i dag konsesjon til å bygge gasskraftverk på Elnesvågen i Fræna. Konsesjonen forutsetter CO2-håndtering fra dag én.

– Det vil være fornuftig å bygge gasskraft med rensing i Møre, men veien fra konsesjon til ferdig kraftverk er lang, sier Bellonas nestleder Marius Holm.

Fikk medhold

Industrikraft Møre fikk opprinnelig avslag på sin konsesjonssøknad fra NVE. De klagde avgjørelsen inn for Olje- og energidepartementet, og fikk i dag medhold.

– Jeg synes det er viktig å legge til rette for å få fram nye energiprosjekter uten klimagassutslipp i Norge. Konsesjonen forutsetter CO2-håndtering fra dag én,sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, i en pressemelding.

Milepæl

Daglig leder i Industrikraft Møre Alf Reistad er en fornøyd mann, men sier det er umulig å vite når et eventuelt kraftverk kan stå ferdig:

– Dette er først og fremst en milepæl i det videre arbeidet. Det viser at dette er realistisk, hvis ikke hadde vi ikke fått utslippstillatelse og konsesjon, sier han til bellona.no

– Samtidig er vi helt klare på at konsesjonsvilkårene er krevende. Vi er helt avhengige av et tett samarbeid med myndighetene for å finne praktiske løsninger for elektrifisering av sokkelen og kraftsituasjonen i Midt-Norge.

Elektrifisering

Bellona mener også at et gasskraftverk med rensing i Møre må ses i sammenheng med elektrifisering av sokkelen:

– Dette kan bli kraftforsyningen til Ormen Lange-feltet, og også danne grunnlaget for en fremtidig CO2-infrastruktur for gassfelt hvor gassen må renses, sier Holm.

Han mener også mener at myndighetene må ta en koordinerende rolle:

– Konsesjonsbehandling er en ting, det virkelige politiske lederskapet går ut på å finne gode helhetsløsninger for regionen.