Nyheter

– Steinurene i Lofoten må kartlegges

Bellona-leder Frederic Hauge.
(foto: tone foss aspevoll/bellona)

Publiseringsdato: 7. august, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Olje som treffer Lofoten, vil trenge inn i hundrevis av steinurer i sjøkanten. Bellona krever at steinurene undersøkes som en del av regjeringens kunnskapsinnhenting i Lofoten og Vesterålen.

Steinurene utenfor Lofoten er aldri kartlagt med tanke på sårbarhet for oljesøl. Heller ikke Forvaltningsplanen for området sier noe om steinurer.

– Dette er et eksempel på hvor mangelfull Forvaltningsplanen er, sier leder i Bellona Frederic Hauge.

Han krever nå at myndighetene kartlegger steinurene, i forbindelse med innsamlingen av ny kunnskap som skal være på plass før Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten skal revideres i 2010.

Hauge mener dette er essensiell kunnskap som må på plass før politikerne kan vurdere å åpne området for oljeboring.

Les mer om steinurer i Aftenposten

Olje kan bli liggende i årevis

Et oljesøl som blir liggende, kan ramme både fugl, fisk og turisme.

Ifølge professor og kvartiærgeolog Jakob Møller kan oljen bli liggende i steinurene i 10, 30, kanskje 100 år.

I kjølvannet av havariet utenfor Langesund, og det massive oljesølet langs sørlandskysten, har forskere fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) påpekt at olje som har truffet rullesteinsområder kan bli liggende i tiår.

Kystlinjen utenfor Lofoten er enda mer sammensatt enn utenfor Langesund.

bodytextimage_steinur.JPG Photo: (foto: Bellona)

– Steinurene er dypere, oljen kan trenge langt inn. I Oslofjorden er det kanskje ti-tyve centimeters forskjell på flo og fjære, I Lofoten ofte over to meter i løpet av et døgn. Tilgrisingen her vil bli langt verre, sier Hauge, som nå krever at urene kartlegges og undersøkes.