Nyheter

Vil kutte 74 prosent innen 2050

(Foto: Ola Innset / Bellona)

Publiseringsdato: 25. august, 2009

Skrevet av: Ola Innset

NITO har laget sin egen klimarapport hvor de legger opp til 74 prosents innenlands kutt innen 2050. – Det er positivt at ingeniørene nå har kommet på banen, sier Knut Helland Hansen i Bellona.

– Klimadebatten har vært preget av politikere og økonomer. Det er godt at noen med en mer praktisk innfallsvinkel nå melder seg på, sier Knut Helland Hansen, fagrådgiver i Bellona.

Internasjonalt samarbeid

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) presenterte i dag sin klimaplan ”Future Climate – Engineering Solutions”. Initiativet til rapporten kom opprinnelig fra en ingeniørorganisasjon i Danmark som fikk med seg svenske og norske søsterorganisasjoner.

Nå er ingeniørorganisasjoner fra hele tretten andre land med i prosjektet, blant annet USA, Storbritannia, Tyskland og India. De ulike nasjonale rapportene skal sammenstilles i begynnelsen av desember, og presenteres under klimatoppmøtet i København, COP15 like etterpå.

Ekstern hjelp

I tillegg til egen kompetanse har NITO innhentet ekstern hjelp fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) og Cicero senter for klimaforskning. Knut Alfsen fra sistnevnte mener at NITOs rapport er en viktig videreføring av Lavutslippsutvalgets arbeid:

– Lavutslippsutvalget introduserte 13 forskjellige tiltak. NITO har nå gått mer grundig inn i disse, og faktisk kommet fram til at det kan kuttes enda mer, sier han.

Industriell revolusjon

Alfsen er ikke i tvil om at ingeniørene trengs i kampen mot klimaendringene:

– Målet om å begrense den globale oppvarmingen til to grader, er svært ambisiøst, men utrolig viktig for å unngå de virkelig store problemene med is-smelting og vanndistribusjon.

– Det vi trenger er i realiteten en ny industriell revolusjon. Små, rike land som Norge er nødt til å gå foran i arbeidet med å bygge et nullutslippssamfunn, og da er det klart at ingeniørene blir usedvanlig viktige, sier han.

Bellonas klimaplan

Bellona har også laget sin egen plan for hvordan Norge kan bli karbonnøytralt i 2020. Planen ble lagt fram som en stortingsmelding i begynnelsen av juni, og høringsfristen har nå gått ut. Det har kommet mange innspill fra partier, organisasjoner, næringslivet og forskere.

2. september presenterer Bellona den reviderte planen i Stortinget.