Nyheter

-Absurd å åpne Jan Mayen for oljevirksomhet

Nestleder i Bellona, Marius Holm
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 21. september, 2009

Skrevet av: Annicken Vargel

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen inviterer i dag til seminar om oljeutvinning på Jan Mayen. - Det å åpne Jan Mayen og andre arktiske strøk for oljeutvinning grenser mot det absurde, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Da regjeringen la fram Forvaltningsplanen for Norskehavet like over påske i år ble det klart at de ønsket å se nærmere på muligheten for oljeutvinning på sokkelen utenfor Jan Mayen. Terje Riis-Johansen skal etter planen reise til Jan Mayen i morgen.

– Dette er særlig sårbare områder som Norge har et internasjonalt forvalteransvar for, og det vil være helt galt å åpne for petroleumsvirksomhet her. Vi skjønner ikke engang hvorfor regjeringen vil ha en diskusjon om det, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Jan Mayen er en tilnærmet uberørt arktisk øy, med aktive vulkansystemer som påvirker flora og fauna. Det hekker årlig over 300 000 par sjøfugl der, og Jan Mayen står på listen over kandidater til UNESCOs verdensarvliste. Direktoratet for naturforvaltning, som er myndighetenes egen faginstans, har selv foreslått at Jan Mayen bør bli et naturreservat.

– Jan Mayen er dessuten en øy som ligger vært langt til havs hvor det ikke er muligheter for forsvarlig oljevernberedskap, sier Holm.