Nyheter

Bellona snur Stortinget opp ned

Publiseringsdato: 2. september, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

For første gang har politikerne bidratt med høringsinnspill til Bellonas klimamelding – og ikke omvendt. I dag, onsdag, arrangeres høringsmøte om ”Bellonameldingen: Norges helhetlige klimaplan” på Stortinget.

Bellona har revidert sin alternative stortingsmelding ”Bellonameldingen: Norges helhetlige klimaplan”, og onsdag var det høringsmøte om klimaplanen på Stortinget.

Bellonas klimamelding har vært på høring hos alle interesserte, og både politikere og næringsliv har bidratt med sine innspill.

Bellonameldingen foreslår konkrete virkemidler innen alle sektorer. Settes disse virkemidlene ut i live, går Norges CO2-utslipp i null i 2040, og i minus innen 2050.

Bellonameldingen: – Norges CO2-utslipp må gå i minus


Positive innspill

De innsendte høringsinnspillene er i hovedsak svært positive kommentarer som støtter opp under Bellonas anbefalinger til konkrete virkemidler. Det er derfor ikke store endringer å spore i den reviderte versjonen av Bellonameldingen.

– Vi håper nå at høstens regjering raskest mulig vil sette i gang arbeidet med å legge til rette for at Norges klimagassutslipp kan gå drastisk ned. Med Bellonas klimamelding, er mye av forarbeidet gjort, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Største omlegging noensinne

Miljøvernminister Erik Solheim etterlyser i sitt høringsinnspill et overslag over hvor mye Bellonas klimamelding vil koste.

– En endring av dagens klimapolitikk kommer til å koste svært mye. Vi står foran den kanskje største politiske taktomleggingen noensinne, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Hauge understreker at selv om investeringene i klima nå vil bli store, vil det koste mer å ikke gjøre dem. Og på sikt vil de også lønne seg.

Etterlyser alvoret

Nå etterlyser Hauge at politikerne viser at de forstår alvoret i klimakrisen.

– Statsminister Jens Stoltenberg har ikke kommet med ett eneste vesentlig klimautsagn under hele valgkampen. Det er på høy tid, mener Hauge.