Nyheter

Dobbeltkommunikasjon fra StatoilHydro

(Foto: Svend Søyland / Bellona)

Publiseringsdato: 3. september, 2009

Skrevet av: Ola Innset

StatoilHydro skryter av at norsk olje er renest i verden. I Canada utvinner de verdens skitneste.

– For å slippe til utenfor Lofoten og Vesterålen argumenterer StatoilHydro med at utslippene ved produksjon er lavest i verden. Når de så reiser til Canada for å utvinne oljesand er argumentasjonen helt motsatt, sier Bellonas Elisabeth Sæther.

Høye utslipp

Det har vært et velkjent argument hos StatoilHydro og andre oljetilhengere at norsk oljeutvinning har lavere utslipp enn annen oljeutvinning. Men når selskapet får kritikk for sine investeringer i energikrevende oljesandutvinning i Canada er ikke lenger produksjonsutslippene viktige for StatoilHydro:

– Ja, utslippene blir betydelig høyere enn det som er vanlig i Nordsjøen, men 80 prosent av alle CO2-utslipp kommer uansett kilde når oljen forbrukes, sa Per Markestad, direktør i Statoil Hydro Canada til Aftenposten i forrige uke.

Uredelig

Sæther og Bellona har sett seg lei på oljegigantens dobbeltkommunikasjon:

– Først vil de bore etter olje utenfor Lofoten og Vesterålen fordi norsk olje er ”renest i verden”.

– Når de så blir konfrontert med at oljesandutvinningen i Canada er den energiproduksjonen i verden med desidert høyest klimagassutslipp, så mener plutselig StatoilHydro at det ikke lenger er produksjonsutslippene som er avgjørende. Dette er svært uredelig, sier hun.

På linje

– I spørsmålet om oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen er vi tydeligvis på linje med StatoilHydro Canada, sier Sæther, og forklarer:

– Det hjelper ikke at norsk oljeutvinning har lave produksjonsutslipp, for størsteparten av utslippene kommer uansett når oljen forbrukes. Derfor vil åpning av Lofoten og Vesterålen være et hån mot en hel verdens anstrengelser for å bekjempe klimaendringene.

Klimafiendtlig

Selv om Bellona er enige med StatoilHydro Canada i at utslippene ved forbruk er det mest alvorlige ved fossil energiproduksjon betyr det ikke at de støtter StatoilHydros oljesandprosjekt:

– Oljesandprosjektet i Canada er et svært klimafiendtlig. De enorme produksjonsutslippene kommer i tillegg til utslippene ved forbruk, og det er svært bakstreversk og bruke slike ressurser på å utvine ukonvensjonelle fossile brennstoffer istedenfor å vri virksomheten over mot fornybar energi, sier Sæther, som også er kritisk til de mange lokale miljøproblemene som følge av oljesandvirksomhet i Canada.