Nyheter

Sier nei til fossil gass i oppvarming

Publiseringsdato: 18. oktober, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

En samlet miljøbevegelse slakter regjeringens forslag om å bruke fossilgass til oppvarming.

Regjeringen foreslår å skifte ut skitten olje til oppvarming med like skitten fossil gass. Forslaget reises i forbindelse med revidering av teknisk forskrift til Plan. og bygningsloven. Miljøbevegelsen er samlet om en knallhard dom.

– Fossil gass har tilnærmet like høye klimagassutslipp som olje. Det er paradoksalt å ville åpne for gass til oppvarming når det samtidig foregår et storstilt arbeid med å fjerne oljefyrer fordi de slipper ut mye CO2, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Raske utslippskutt i bygg

Ifølge klimaforskere må vi redusere verdens klimagassutslipp med opp mot 85 prosent innen 2050 for å unngå de farligste klimaendringene. Da må alle vi bruke alle muligheter vi har til å forurense mindre.

Oppvarming av bygg er et av områdene der det er enklest å få til raske utslippskutt. Oljen kan erstattes av bioenergi eller fjernvarme.

– Det er fullt mulig å fase ut all fossil energibruk til oppvarming av bygninger innen få år. I stedet går regjeringen i stikk motsatt retning, og vil med dette legge til rette for nye utslipp for mange år framover gjennom en ny fossil oppvarmingsinfrastruktur, sier Holm.

Fjernvarme som alternativ

Torsdag denne uka besøkte Marius Holm fra Bellona, Lars Haltbrekken fra Naturvernforbundetn og Unni Berge fra Zero et av Oslo Kommunes bygg. Her, i Maridalsveien 3, har Oslo kommune nylig skiftet ut de gamle oljefyrene med varmepumper supplert med tilkobling til fjernvarmeanlegg.

Se innslag fra TV 2-nyhetene her.

I strid med klimaforliket

Forslaget om å åpne for fossil gass til oppvarming bidrar til at utslipp fra byggsektoren kan fortsette å øke, og er i strid med klimaforliket, som ble inngått mellom alle partiene på Stortinget, utenom Frp.

– Vi forventer at regjeringen lytter når hele miljøbevegelsen er enige om at dette er et meningsløst forslag, sier Holm.

Regjeringens forslag er fremsatt i høringsnotatet ”Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven” fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Bredt opprop mot fossil gass

Hele miljøbevegelsen, ved Bellona, Zero, Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, WWF og Fremtiden i Våre Hender, samt en rekke næringsorganisasjoner, står bak et opprop mot å bruke fossil gass til oppvarming.

For å lese hele oppropet, se i høyre marg.

– Jeg trodde målet var å skjerpe kravene, og da er det veldig rart å svekke dem, slik det nå foreslås, sier Unni Berge, rådgiver i Zero.

– Vi krever at det ikke blir lov til å bruke fossil gass til oppvarming, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

For pressen: kontaktpersoner i denne saken:
Marius Holm, nestleder i Bellona: 95 72 16 32
eller Tone Foss Aspevoll, informasjonsansvarlig i Bellona: 91 72 02 67, tone@bellona.no