Nyheter

IEA etterlyser en robust klimaavtale i København

Publiseringsdato: 10. november, 2009

Skrevet av: Håvard Lundberg

Rapporten konkluderer med at utfordringen er enorm, men at den kan og må takles. Dersom trenden med økt forbruk av fossil energi fortsetter vil konsentrasjon av CO2 i atmosfæren føre til en global oppvarming på 6 grader. Dette vil føre til uopprettelig skade på jorda.

Utslippsreduksjonene som kreves for å nå 2-gradersmålet er formidable, men finanskrisen tilbyr ifølge energibyrået en unik mulighet for å ta de nødvendige tiltakene når den politiske stemningen skifter.

– IEAs rapport understreker behovet for en ambisiøs klimaavtale i København, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Behov for foregangsland

I dagens rapport skriver IEA at den fossile sluttbruken av energi i de rike landene må reduseres fra dagens nivå allerede i 2020, for å nå 2-gradersmålet. Bellona etterlyser en virkelighetsoppfatning fra regjeringen som samsvarer med de utfordringene som verden står overfor.

I Dagbladet i dag skriver olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i en kronikk at det er nødvendig å satse på olje- og gassutvinning for å legge om til en mer bærekraftig energisektor.

– Verden trenger at rike land som Norge går foran og viser at det er mulig å redusere klimagassutslippene, ikke at vi legger opp til å øke utvinningen av fossile brennstoff, sier Holm.

Tid for krafttak på hjemmebane  

I samme kronikk skriver Riis-Johansen at regjeringen jobber aktivt gjennom ENOVA for å sikre økt energieffektivisering i bygg, og for å få på plass et grønt sertifikatmarked som kan sikre en stor økning i den fornybare energiproduksjonen i Norge.

– IEAs egen gjennomgang viser at Norge er en sinke på energieffektivisering. Vi vet at flere vindparkprosjekter lenge har stått på stedet hvil, og at selv den siste økningen i ENOVAs støttesatser ikke vil være tilstrekkelig for å utløse de vindkraftprosjektene som er utbyggingsklare, sier Holm.

I tillegg etterlyser Bellona blant annet en økt innsats for å ta i bruk elektrifisering på norsk sokkel, og økt innsats for å ta i bruk CO2-håndtering på flere store punktutslipp fra industrien i Norge.

Du kan lese mer om Bellonas innspill til regjeringens klimapolitikk her.