Nyheter

IEA etterlyser en robust klimaavtale i København

Nobuo Tanaka, Executive Director IEA.
(Foto: OECD/IEA)

Publiseringsdato: 10. november, 2009

Skrevet av: Håvard Lundberg

I dag la det Internasjonale Energibyrået (IEA) frem sin rapport World Energy Outlook (WEO). Energibyrået advarer mot at verden er på en kurs som vil føre til katastrofale klimaendringer og oppfordrer til en robust avtale i København.

Rapporten konkluderer med at utfordringen er enorm, men at den kan og må takles. Dersom trenden med økt forbruk av fossil energi fortsetter vil konsentrasjon av CO2 i atmosfæren føre til en global oppvarming på 6 grader. Dette vil føre til uopprettelig skade på jorda.

Utslippsreduksjonene som kreves for å nå 2-gradersmålet er formidable, men finanskrisen tilbyr ifølge energibyrået en unik mulighet for å ta de nødvendige tiltakene når den politiske stemningen skifter.

– IEAs rapport understreker behovet for en ambisiøs klimaavtale i København, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Behov for foregangsland

I dagens rapport skriver IEA at den fossile sluttbruken av energi i de rike landene må reduseres fra dagens nivå allerede i 2020, for å nå 2-gradersmålet. Bellona etterlyser en virkelighetsoppfatning fra regjeringen som samsvarer med de utfordringene som verden står overfor.

I Dagbladet i dag skriver olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i en kronikk at det er nødvendig å satse på olje- og gassutvinning for å legge om til en mer bærekraftig energisektor.

– Verden trenger at rike land som Norge går foran og viser at det er mulig å redusere klimagassutslippene, ikke at vi legger opp til å øke utvinningen av fossile brennstoff, sier Holm.

Tid for krafttak på hjemmebane  

I samme kronikk skriver Riis-Johansen at regjeringen jobber aktivt gjennom ENOVA for å sikre økt energieffektivisering i bygg, og for å få på plass et grønt sertifikatmarked som kan sikre en stor økning i den fornybare energiproduksjonen i Norge.

– IEAs egen gjennomgang viser at Norge er en sinke på energieffektivisering. Vi vet at flere vindparkprosjekter lenge har stått på stedet hvil, og at selv den siste økningen i ENOVAs støttesatser ikke vil være tilstrekkelig for å utløse de vindkraftprosjektene som er utbyggingsklare, sier Holm.

I tillegg etterlyser Bellona blant annet en økt innsats for å ta i bruk elektrifisering på norsk sokkel, og økt innsats for å ta i bruk CO2-håndtering på flere store punktutslipp fra industrien i Norge.

Du kan lese mer om Bellonas innspill til regjeringens klimapolitikk her.