Nyheter

Millionbot for Statfjordlekkasje

(Foto: Kystverket)

Publiseringsdato: 18. desember, 2009

Statoil har blitt ilagt en bot på 25 millioner kroner etter det nest største oljeutslippet noensinne fra norsk petroleumsvirksomhet, Statfjordulykkken i 2007. – Boten er stor i norsk miljøhistorie, men for liten til å virke preventivt mot sikkerhetsslurv i petroleumsnæringen, mener Frederic Hauge, leder i Bellona.

Utslippet av omlag 4400 kubikkmeter olje fra Statfjordfeltet den 12. desember 2007 skjedde da det gikk hull på en slange på havbunnen i forbindelse med lasting av olje fra plattformen til tankbåten Navion Brittania. – Boten på 25 millioner er rekordstor i norsk miljøsammenheng, men svikten i Statoils rutiner var så alvorlig at det etter min mening ikke er noen streng straff, sier Frederic Hauge.

Ulykken skyldtes alvorlige svakheter

Statoil gjennomførte en granskning av ulykken, og konkluderte med sterk selvkritikk.

– Oljeutslippet på Statfjord er svært alvorlig. Granskingen har avdekket svakheter både av teknisk og organisatorisk art, uttalte Statoil i forbindelse med overleveringen av en granskningsrapport til Petroleumstilsynet.
Granskingen identifiserte at bakenforliggende årsaker til bruddet i slangen i hovedsak er knyttet til manglende bruk av prosess- og risikoanalyser i forbindelse med modifikasjoner og bytte av lasteslange, uttalte Statoil i en pressemelding.

Årsaken til at lasteoperasjonen ble gjenopptatt etter bruddet i hydraulikkslangen til innløpsventilen var  i hovedsak at involvert personell ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om konsekvensen av dette. Grunnen til at oljeutslippet ikke ble oppdaget før det var pumpet ca. 4400 m3 er i hovedsak manglende måling av oljestrøm om bord på skipet.

Gjennomgang av tidligere hendelser med bøyelastesystemer har vist at en tilsvarende hendelse på Gullfaksfeltet i 2004 ikke er fulgt godt nok opp.

Les hele granskningsrapporten her.

Les Statoils egen pressemelding etter boten ble kjent i dag her.

Kontaktperson for pressen:

Marius Holm, nestleder i Bellona: mariush@bellona, 95721632.