Nyheter

– Riktig med fengselsstraff

Opprydning av olje fra Full City-havariet.
(Foto: Marius Dalen/Bellona)

Publiseringsdato: 3. mai, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

- Med denne straffen bekrefter retten at det ikke bare var et uhell, men dårlig sjømannskap bak havariet til ”Full City”, fra både kapteinens og styrmannens side, sier Sigurd Enge, fagrådgiver i Bellona.

I ettermiddag, nøyaktig tre uker etter at rettssaken startet i Nedre Telemark tingrett i Skien, kom dommen, ført i pennen av sorenskriver Jahn Mydland. Og dommen konstaterer at både kapteinens og styrmannens handlinger som førte til at lasteskipet ”Full City” grunnstøtte utenfor Langesund i fjor sommer, er straffbare. De har brutt bestemmelser i både forurensnings- og skipssikkerhetsloven, ifølge dommen.

– Fornøyd med straffen

–    Vi er fornøyd med at retten stiller kapteinen og styrmannen til ansvar, og at de må ta sin straff, sier Sigurd Enge, fagrådgiver i Bellona.
Kapteinen er idømt seks måneders fengsel, hvorav 120 dager betinget – en liten justering i forhold til aktors påstand, som var på seks måneders fengsel med 90 dager betinget.
Styrmannens straff er også noe mildere enn aktors påstand. Styrmannen er idømt 60 dager, hvorav 21 dager betinget – mens aktor krevde 90 dager, med 60 dagers betinget.

Grunnstøting med enorme konsekvenser

Det var natt til 31. juli 2009 at lasteskipet ”Full City” gikk på grunn rett utenfor Langesund – der det er store, sårbare naturområder. Rundt 300 tonn olje lekket ut i sjøen og forurenset minst 120 kilometer av kysten i Vestfold, Telemark og Aust-Agder. Hele 37 vernede natur- og fugleområder og geologisk vernede områder ble tilsølt av olje – og rundt 2000 sjøfugl døde som følge av oljesølet. I tillegg er det brukt rundt 200 millioner i oppryddingsarbeidet.

bodytextimage_030809-Langesund-Sigurd-Enge-foran-Full-City-Small.JPG Photo: (Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona)

Mange årsaker

–    Denne saken viser også med all tydelighet at en slik hendelse ikke har bare én enkelt årsak – vi snakker om en serie med uheldige omstendigheter. Som det at skipet befant seg i en slags blindsone, der det ikke var omfattet av losplikten, og heller ikke var tilknyttet noen trafikksentral, påpeker Enge.
Han er også opptatt av myndighetenes håndtering av Full City:
–    Det var bare kapteinen og styrmannen som var tiltalt i denne saken. Likevel frikjenner ikke det norske myndigheter i forhold til regelverk og håndteringen av selve havariet og oljesølet som oppsto i etterkant, mener Enge.
Han er også kritisk til losplikten – eller fraværet av den i enkelte soner.
– Skipet befant seg i en sone der det var fritatt fra losplikten. Hadde det vært en los om bord, ville ikke grunnstøtingen skjedd, mener han.

Konsekvenser for skipstrafikken?

Rettssaken er unik og kan skape presedens, fordi det er første gang den nye skipssikkerhetsloven er prøvd i rettssalen. Forsvarer Knut Smedsrud uttalte i sin prosedyre at dommen vil kunne få betydning langt utenfor landets grenser nettopp av den grunn.
– Jeg vil tro at utenlandske skip som kommer hit til lands heretter får med seg at Norge tar skipssikkerhet på alvor. Også rederiene har et ansvar – i dette konkrete tilfellet kom det i retten fram at det fra rederiets side var dårlig fokus på gode sikkerhetsprosedyrer og -rutiner, uttaler Sigurd Enge.