Nyheter

– Statoil har ikke kontroll

Publiseringsdato: 21. mai, 2010

Allerede onsdag var det to gasslekkasjer i en brønn ved Statoils Gullfaks C-plattform. I går ble situasjonen forverret da det ble oppdaget en trykkforandring i brønnen, og 89 personer ble evakuert. Det var tilsvarende hendelser i denne brønnen både lille julaften i fjor og 30. april. – Tre så alvorlige hendelser på under fem måneder viser at Statoil ikke har kontroll, sier Frederic Hauge.

Bellona har ny informasjon som kan kaste lys over hva som har skjedd og situasjonen på Gullfaks C-plattformen, der 89 personer ble evakuert torsdag. Situasjonen er fredag fortsatt uavklart. Produksjonen er stanset, og det meldes om at situasjonen kan vare i flere dager fremover.

Enda en kritisk hendelse

For tredje gang på 5 måneder har det oppstått kritiske hendelser på Statoils brønn 34/10-C-6 på Gullfaks ved boring av et sidesteg.  Situasjonen som oppstod med ustabil brønn på nytt på Gullfaks startet allerede 19. mai klokken 15.47. da man fikk problemer med stabiliteten i brønnen. Statoil startet allerede da forsøkene med å etablere trykkontroll på Gullfaks C.

Forhøyede gasskonsentrasjoner ble kort tid etter oppdaget i slammet som kom til plattformen (shakeren).  Nivåene var så høye at det av sikkerhetsmessige årsaker ble beordret mønstring klokken 16.05, hvor mannskap som ikke var nødvendige for å få situasjonen under kontroll, ble beordret til å vente i livbåtene. Dette skjedde frem til klokken 17.30 da anså plattformledelsen situasjonen som sikker nok og avblåste mønstringen.  Det varte bare i et kvarter for gass på nytt ble oppdaget på nytt klokken 1745.  Ny mønstring ble beordret og varte frem til ca klokken 19.

Dagen etter, den 20. mai, forverres situasjonen om bord. Betydelige trykkforandringer i brønnen skjer og Statoil beordrer evakuering av såkalt ”ikke-kritisk personell” i alt 89 personer.

Statoil har enda ikke klart å stabilisere brønnen og få reell kontroll med trykket som i dag bare blir stanset av den såkalte ”blowout-preventeren” (BOP-en). Fredag ettermiddag meldes det om at Statoil nå etterfyller borevæske, og at det er mer borevæske på vei ut til plattformen. 

Avhengig av én barriere

Alle forsøk med å stabilisere brønnen med å tilføre mud med høy vekt, har til nå mislykkes.  Dermed har man ikke klart å re-etablere én barriere, og er helt avhengig av at BOP-en virker som den skal.

– Dette er ikke akseptabelt, sier Frederic Hauge. Ifølge Statoils innrapportering om hendelsen til Petroelumstilsynet 19. mai ble to pakninger i en trykkavlastningsventil (BOP) skiftet. Vi vet også at O-ringen på BOP-en ble fikset rundt juletider, da denne feilet ved en tilsvarende gasslekkasje 23. desember i fjor, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

 

Evakuering av personell

På torsdag forverret situasjonen seg ytterligere, og på grunn av en trykkendring i brønnen ble totalt 89 personer ble evakuert til Gullfaks A og videre inn til land.

Statoil har til nå brukt 600 kubikkmeter tungt oljemud for å stabilisere trykket uten å lykkes.  På grunn av varierende trykk har dette ikke blitt værende i brønnen men forsvunnet ned i reservoaret. 600 kubikkmeter er dobbelt så mye som det som normalt lagres i tanker om bord på plattformen hvor det til vanlig befinner seg 250–300 kubikkmeter. Statoil er derfor avhengig av å få tilført ytterligere mud fra andre kilder. Det blir fraktet ut med supplybåter til Gullfaks C.

 

– Situasjonen er ikke under kontroll

Bellona har fått informasjon om at borestrengen er kjørt fast og har låst seg i brønnen. Det skal nå bli planlagt å skyte av borestrengen for å få den ut.

– Bellona mener at denne situasjonen ikke er under kontroll og at det er fortsatt fare for utblåsning, sier Frederic Hauge.

Bellona mener det er oppsiktvekkende at Statoil nå står bak tre hendelser på 5 måneder som er meget alvorlig.  Det som nå skjer på Gullfaks er verre en det som skjedde lille julaften, og som av Petroleumstilsynet ble definert som en hendelse i kategori Rød 2. Det gjorde den til den alvorligste hendelsen på norsk sokkel i fjor.

– Nedprioriterer sikkerhet

– Når man så opplever ustabilitet i brønnen senest 30. april og så en så alvorlig hendelse som det som finner sted nå, må man virkelig stille spørmålstegn ved Statoils vurderingsevne og vilje til å ta sikkerhet på alvor, sier Hauge.

Det er ikke rapportert om hendelsen 30. april.

– Vi stiller spørsmålstegn ved Statoils rapportering til petroleumstilsynet, legger Hauge til.

Bellona vet at det var samme plattformsjef som hadde ansvaret både under hendelsen 23. desember i fjor og nå i dag.

Statoils rapport til Petroleumstilsynet

Beskrivelse av hendelsen/tilløpet i henhold til melding til PTIL:

Brønn C-6A var ferdig boret i MPD modus og man var ferdig med å sirkulere hullet rent. Før fortregning til tyngre mud skulle pakninger i Pressure Control Device byttes. Det ble da sirkulert for å holde baktrykk på brønnen med sementpumpen og stripping annular stengt. Det ble så observert tap av boreslam i brønnen og man klarte en periode ikke å opprettholde tilstrekkelig baktrykk. Det kom en influks i brønnen. Under utsirkuleringen ble gassdetektorer i shaker aktivert. Dette første til generell alarm og mønstring. Gasskonsentrasjonen avtok raskt, men beredskapssituasjonen ble opprettholdt til ca kl 18:30.

Kontaktpersoner for pressen:
Andreas Kokkvoll Tveit, informasjonsrådgiver i Bellona: 48103464/andreas@bellona.no
Ruth Astrid Sæther, informasjonsrådgiver i Bellona: 92868811/ruthastrid@bellona.no
Annicken Vargel, informasjonsansvarlig i Bellona: 93423131/annicken@bellona.no