Nyheter

Er oljeindustrien godt nok forberedt?

Publiseringsdato: 7. juni, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

Bellona har i lengre tid bekymret seg for sikkerheten på norsk sokkel - og oversendte i går et åpent brev til Oljeindustriens Landsforening (OLF), med en rekke spørsmål vedrørende sikkerheten på norsk sokkel.

Den pågående oljekatastrofen i Mexicogolfen, hendelsen på Gullfaks C nylig og lekkasjer fra avfallsbrønner i Nordsjøen har igjen aktualisert spørsmålene rundt sikkerheten i petroleumsproduksjonen. Og for å kartlegge arbeidet som gjøres på norsk sokkel, oversendte Bellona i går en rekke spørsmål til administrerende direktør i Oljeindustriens Landsforening, Gro Brækken.

Spørsmålene er også relevante i forbindelse med høringskonferansen for Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten, Vesterålen og Senja som Miljøverndepartementet arrangerer i Svolvær i dag. Der møter Bellona-leder Frederic Hauge blant andre Gro Brækken til debatt. Andre debattdeltakere er  olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, miljøvernminister Erik Solheim, fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen og representanter for en rekke andre fagmiljøer som vil bli berørt av en eventuell oljeutvinning i nord.

Det åpne brevet til OLF kan du lese i sin helhet – du finner det som et vedlegg til denne saken.