Nyheter

– Snikåpning av Lofoten

Publiseringsdato: 23. juni, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

I dag ble det kjent at hele 94 av 100 blokker i Norskehavet og Barentshavet lyses ut i 21. konsesjonsrunde – mot mange faginstansers råd. – To av blokkene grenser inn til det området som omfattes av forvaltningsplanen for Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er en snikåpning av Lofoten, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen utlyste i dag 21. konsesjonsrunde, som omfatter 94 blokker eller deler av blokker i Norskehavet og Barentshavet. Det er seks færre enn de 100 som ble sendt ut på høring i mars.

De seks blokkene som tas ut er to svært kystnære blokker i Nordsjøen, rett utenfor Rogalandskysten, og fire omstridte blokker i Norskehavet, nærmere bestemt i Vestfjorden.

Mange innvendinger

Det kom inn en rekke innvendinger mot de nominerte blokkene fra flere tunge fagmiljøer under høringen.

Havforskningsinstituttet sa nei til 39 blokker, Direktoratet for naturforvaltning protesterte mot 13 blokker, Klima- og forurensningsdirektoratet mot 11 – mens Fiskeridirektoratet hadde innsigelser mot hele 81 av 100 områder.

Bellona og Natur og Ungdom ba i sin felles høringsuttalelse Olje- og energidepartementet om å avblåse hele arbeidet med den 21. konsesjonsrunden.

Fullstendig overkjøring

– Olje- og energiministeren viser nok en gang at han ikke er interessert i å lytte til fagmiljøenes råd og overkjører dem fullstendig når han går hen og åpner hele 94 blokker, sier Marius Holm og utdyper:

– Når to av disse blokkene i tillegg ligger tett opptil det området som omfattes av forvaltningsplanen for Lofoten, Vesterålen og Senja, undergraver det det helhetlige arbeidet som Miljøverndepartementet gjør for det aktuelle området. En eventuell oljevirksomhet i de to feltene i Nordland III vil helt klart påvirke det nærliggende og sårbare området.

[picture1]

– Vi var forberedt på at petroholikerne i regjeringen ville gjennomføre en omfattende utlysning. Men det er både overraskende og absurd å observere dette når vi samtidig vet hva som foregår i Mexicogolfen.

USA har tatt konsekvensen av oljekatastrofen med å nedlegge forbud mot leteboring på dypt vann – og EU vurderer lignende tiltak. Mens i Norge, her fortsetter man som om ingenting har skjedd, påpeker Holm, som lurer på hva som skal til for å åpne politikernes øyne.

Livsfarlig selvgodhet

– Det råder en selvgod holdning her til lands om at vi er bedre enn alle andre på teknologi, og at norsk oljeindustri derfor er så trygg. Den holdningen mener jeg er livsfarlig, sier Holm, som også er skeptisk til næringspolitikken i denne 21. konsesjonsrunden.

– Å opprettholde et høyt tempo når vi nærmer oss slutten på oljealderen er det samme som å si at nedtrappingen skal bli så hard og smertefull som mulig, mener han.

Mange risikomomenter

I sin høringsuttalelse understreker Bellona og Natur og Ungdom problemet med de kystnære blokkene i 21. konsesjonsrunde. En eventuell petroleumsaktivitet vil utgjøre en unødig stor risiko for natur og dyreliv langs kysten, heter det i uttalelsen.

Videre mener Bellona og Natur og Ungdom at en omfattende 21. konsesjonsrunde vil skape store problemer med å oppnå tilstrekkelige reduksjoner i norske klimagassutslipp.

Naturmangfoldet blir også utsatt for potensiell fare. Økt aktivitet vil medføre økt risiko for ulykker, samtidig som det i dette området vil være lite handlingsrom ved ulykker, påpekes det i høringsuttalelsen.

51 av de utlyste blokkene ligger i Barentshavet og 43 i Norskehavet. Selve tildelingen av blokkene vil skje våren 2011.

Som vedlegg til denne saken finner du:
Høringsuttalelsen fra Bellona og Natur og Ungdom.
Kart over utlyste blokker i Norskehavet, illustrasjon fra Oljedirektoratet.
Kart over utlyste blokker i Barentshavet
, illustrasjon fra Oljedirektoratet.