Nyheter

– Stans alle nye boretillatelser!

EUs energikommisær Günther Oettinger.
Foto: European Union, 2010

Publiseringsdato: 8. juli, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

– Enhver ansvarlig regjering bør umiddelbart fryse alle nye tillatelser til offshoreboring i Europa, sa EUs energikommisær Günther Oettinger til EU-parlamentet onsdag. – Positivt signal, mener Bellona-leder Frederic Hauge.

Oettinger oppfordret onsdag denne uken til umiddelbar handling fra EUs politiske ledere, men også fra andre europeiske statsledere. Han varslet i tillegg at Europakommisjonen vil foreslå endringer i EU-lovverket for oljeboring, ifølge nyhetstjenesten ENDS. Slik lovgivning gjelder også i Norge som en del av EØS-avtalen.

Initiativet fra Oettinger kommer som en følge av BPs enorme og fortsatt pågående oljeutslipp i Mexicogolfen. EU-kommisæren mener at man bør vente med ny offshoreboring til årsakene til utslippet blir kjent, slik at man kan trekke erfaringer fra det.

Tror ikke på egen oljeminister

– Dette er en helt riktig tilnærming til en problemstilling som vi ikke har tatt innover oss i Norge, sier Bellona-leder Frederic Hauge. Han ønsker initiativet velkommen – men er likevel pessimist hva angår Norges vilje til å sette på bremsene for nye borelisenser i tiden framover:

– Historien viser dessverre at vår olje- og energiminister fortsatt holder gassen i bånn. Nylig lyste han ut hele 94 blokker i Norskehavet og Barentshavet i 21. konsesjonsrunde – og gikk dermed mot tunge og velfunderte råd fra svært mange faginstanser, som Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet, understreker Bellona-lederen.

bodytextimage_frederic.jpeg Photo: Bellona

Norge må skjerpe seg

– Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen snakker om en helhetlig forvaltning av naturressursene våre, men handlingene hans viser det motsatte, sier Hauge.

– Det er blitt klart og tydelig hvordan Norge som oljenasjon er på kollisjonskurs med EUs energikommisær. Norske politikere må snarest ta disse realitetene innover seg. Vi kan ikke tro at vi kan sulle rundt i vår egen lille oljedam uten at verden følger oss med argusøyne, påpeker Bellona-lederen.

Lovverket må oppdateres

EU-kommisær Oettinger tok også under onsdagens parlamentsmøte initiativ til å tydeliggjøre og oppdatere EU-lovgivningen, blant annet for å fastlegge hvem som ha ansvaret når store oljeutslipp skjer.

– Miljølovene i Europa må være helt utvetydige, slik at det ikke hersker noen tvil om hvem som har ansvaret når ulykker slik som den i Mexicogolfen oppstår. Videre må disse lovene utvides, slik at de også gjelder biologisk mangfold og langtidsskader. På den måten kan man pålegge landene å gjennomføre miljøkonsekvensutredninger og samtidig definere miljøansvar, sa Oettinger onsdag.

Oljespesifikke regler?

– En forbedring av lovverket i Europa er helt nødvendig. Men kanskje enda viktigere – at lovverket blir fulgt tett opp, er Frederic Hauges kommentar til forslaget fra Oettinger.  

Han forteller at Bellona de siste ukene har mottatt en rekke forespørsler fra EU-parlamentarikere om å jobbe for et forbud mot oljeboring i Arktis, og at det planlegges en høring i parlamentet om oljeboring til høsten.

Energikommisær Oettinger uttalte onsdag at EU-kommisjonen, om nødvendig, vil kunne innføre egne regler for offshoreindustrien i nær framtid, så snart årsakene til oljeutslippene i Mexicogolfen blir kjent. Han krevde uansett at oljeselskapene må gjennomgå og forbedre beredskapsplanene sine, samt at det enkelte lands lovgivere må kreve dokumentasjon fra selskapene på at de er forberedt på å takle uventede hendelser.

Og ikke minst: at de er i stand til å betale for eventuelle skader som blir påført miljø og mennesker – noe som for eksempel kan løses gjennom etableringen av et eget europeisk fond.