Nyheter

– Fossilsubsidier kveler fornybar energi

Stater bruker enorme summer på å subsidiere fossil energi. Det låser oss til kull, olje og gass, sier Peter Wooders fra International Institute for Sustainable Development.
Peter Wooders mener mindre subsidier til olje vil gi tryggere energi og mindre klimaendringer.
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 24. august, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

Den internasjonale eksperten på subsidier, Peter Wooders, kritiserer Norges tunge subsidiering av oljeindustrien – og får full støtte av Bellonas nestleder Marius Holm.

– En reform av oljesubsidiene vil bidra til å gjøre fornybar energi mer konkurransedyktig, uttalte seniorøkonom Peter Wooders under mandagens Bellona-seminar i Stavanger.

Internasjonal kartlegging

I forbindelse med oljemessa ONS arrangerte Bellona tradisjonen tro et eget seminar dagen før den offisielle åpningen. Wooders jobber for Global Subsidies Initiative (GSI), som har satt seg som mål å kartlegge statlige subsidier verden over. GSI er underlagt International Insitute for Sustainable Development, og har som formål å undersøke og fremme reform av subsidier som har negative økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser.

Wooders definerer i denne sammenhengen subsidier som særbehandling av et selskap, en industri eller en sektor, og der offentlige midler blir gitt til private formål.

Økonomisk besparende

Wooders hovedbudskap er at en fjerning av subsidier vil bety en friere økonomi for enhver stat. – Landene sparer penger ved å fjerne subsidiene, penger som man bedre kan nyttiggjøre seg på nasjonale prioriteringer – som helse, skole og så videre, uttalte Wooders.

GSI har regnet ut at hvis alle subsidier til energiforbrukere blir fjernet, vil det bety mellom fem og ti prosents reduksjon av CO2-utslippene verden over. I tillegg vil en slik fjerning føre til en mer konkurransedyktig fornybar energi-sektor.

Enorme subsidier i Norge

Det er et budskap Bellonas nestleder, Marius Holm, er enig i:

– Norske oljesubsidier er enorme. For 2009 snakker vi om en sum på drøyt ni milliarder kroner i rene utbetalinger, drøyt det firdobbelte av det staten gir i støtte til energieffektivisering og fornybar energi. I tillegg kommer skattefradrag og avskrivningsregler som favoriserer oljeinvesteringer, påpeker Holm.

– Å opprettholde oljesubsidier er å helle olje på ild. Da binder vi mye av økonomien vår opp mot oljebruk – i en tid da vi må trappe ned på oljeproduksjon, understret Wooders i sitt foredrag.

Og han avsluttet med sin variant av ONS-slagordet «Energi til flere mennesker»:

– Lavere subsidier betyr tryggere energi og mindre klimaendringer for flere mennesker.