Nyheter

– La Lundefeltet ligge!

Publiseringsdato: 11. august, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

Statoil vil letebore på Lundefeltet i Barentshavet. – Det bør ikke selskapet få anledning til, sier Bellona-rådgiver Silje Lundberg.

Bellona har i dag, i samarbeid med Norges Naturvernforbund, sendt inn en høringsuttalelse til Statoils søknad om å letebore på Lundefeltet i Barentshavet. Bellona går sterkt mot den omsøkte leteboringen og mener Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) må sette foten ned for Statoil.

Sårbart område

Lundefeltet ligger drøyt 80 kilometer nordvest for Hammerfest, vest av Snøhvit. I forvaltningsplanen for Barentshavet er området definert som «særlig sårbart og verdifullt», fordi store mengder med fiskeyngel oppholder seg her to-tre måneder av året. Feltet ligger også nært viktige hekkeområder for blant annet lundefuglen.

– Dette er et unikt område. Om et oljesøl når kysten kan konsekvensene for naturen i området bli uopprettelige. Det kan ikke Klif tillate, sier Silje Lundberg, oljerådgiver i Bellona.

[picture1]

Må lære av BP-saken

Etter oljekatastrofen i Mexicogolfen har regjeringen satt ned et utvalg som skal se på forholdene ved ulykken og dens relevans for norsk oljeindustri. I den forbindelse ble høringsfristen for det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen utsatt, slik at all kunnskap skulle komme på bordet.

Bellona mener det er helt essensielt å få lærdom fra Mexicogolfen før en tillater nye leteboringer.

– Katastrofen i Mexicogolfen viste oss at det ikke finnes noen garantier mot oljeutslipp. Den viste oss dessverre også at oljevernberedskapen ikke holder mål. Å tillate leteboring i sårbare områder uten en tilstrekkelig beredskap er ikke bare farlig, det er uansvarlig, sier Lundberg.

Høringsuttalelsen kan du lese ved å klikke deg inn på pdf-vedlegget som følger denne saken.