Nyheter

OLF svarer Bellona

Publiseringsdato: 2. august, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

– Målet er at alle utbygginger i nord skal skje på en sikker og forsvarlig måte, uten at de er til hinder for andre næringer eller påvirker miljøet negativt, skriver miljødirektør Tore Killingland i Oljeindustriens Landsforening i sitt svar til Bellonas åpne brev fra tidligere i sommer.

Bellona sendte 8. juni i år et åpent brev til Oljeindustriens Landsforening (OLF) for å få en avklaring på hvor godt forberedt oljeindustrien er dersom en oljekatastrofe tilsvarende Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogolfen skulle oppstå på norsk sokkel. Ikke minst med tanke på en eventuell oljeutvinning i de sårbare områdene i nord – Lofoten, Vesterålen, Senja og deler av Barentshavet.

Nå har OLF svart – og det er foreningens direktør for strategi og miljø, Tore Killingland, som har besvart de sju spørsmålene fra Bellona.

Ikke enig på alle punkt

– Bellona setter pris på å ha fått et utdypende svar fra OLF, og vi registrerer at vi ikke deler virkelighetsoppfatning på alle punkter, sier Bellona-rådgiver Gøril Tjetland og utdyper:

– For eksempel anerkjenner OLF at det har vært problemer med tretten av injeksjonsbrønnene på norsk sokkel – men hevder at bare tre av disse har hatt utslipp av betydning. Bellona vet fra innrapporteringer til Petroleumstilsynet at selskaper som Statoil og Esso har hatt problemer med flere av injeksjonsbrønnene sine. Minst fem av disse har hatt alvorlige utslipp til hav og havbunn, sier Bellona-rådgiveren.

Ulike tall

– OLF hevder også at Bellona oppgir feil utslippstall på røde og sorte kjemikalier. Vi mener det kommer helt an på hvor mange brønner man tar med i regnestykket. OLF snakker om tre, vi forholder oss til seks brønner gjennom flere år, påpeker Tjetland.

Svaret fra OLF finner du i sin helhet som et pdf-dokument tilknyttet denne saken, likeledes de sju spørsmålene som Bellona sendte i juni.

– Bellona arbeider videre for en nedtrapping av fossil energiproduksjon, og vil fortsette å følge med på arbeidet til både det enkelte oljeselskap og OLF, sier Gøril Tjetland.