Nyheter

«Petroholic Rehab» på oljemesse

Publiseringsdato: 23. august, 2010

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Oljemessa ONS arrangeres i Stavanger denne uka. Bellona er aktivt til stede med et opplegg for avvenning av petroholikere: "Petroholic Rehab".

Tradisjonen tro er Bellona til stede på den gedigne oljemessa ONS, som arrangeres i Stavanger. I går, mandag, arrangerte Bellona et seminar kalt «Petroholic Rehab», og i dag åpnet messen der Bellona har en stand med samme navn.

– I over 40 har Norge valgt å gjøre seg avhengig av olje. Nå må vi på avvenning, sier nestleder i Bellona, Marius Holm.

– Stopp subsidieringen

Lille Norge står for nesten tre prosent av verdens CO2-utslipp, gjennom vår eksport av olje og gass. Norges avhengighet av oljepenger sørger ikke bare for store CO2-utslipp, men ødelegger også for en større omlegging til mer fornybar energi og energieffektivisering.

– Norske politikere må innse at vi må trappe ned oljevirksomheten, og det må blant annet gjøres gjennom å skjerme sårbare områder langs kysten for oljevirksomhet, og å kutte subsidieringen til oljeindustrien, sier Holm, og legger til:

– Det blir mindre og mindre olje og gass igjen, og hvis vi ikke forbereder oss på overgangen til fornybar-samfunnet, jo vanskeligere blir det for Norge når det er tomt for olje og gass.

12 steg til avvenning

Bellona har derfor laget følgende 12 skritt til avvenning for petroholikere:

1. Vi innrømmer at vi har et problem. Vi har latt oss selv bli avhengige av det mektige petroleumet.

2. Vi innrømmer at vårt stadige petroleumsmisbruk har ført til en kraftig bakrus.

3. Vi innrømer at vår petroholisme har negative konsekvenser for våre kjære og for omgivelsene. Konsekvenser som fattigdom, ødeleggelse og fortvilelse.

4,  Vi innrømmer at vår fremgangsrike, oljebaserte økonomi ikke kan vare, og forstår at vi må investere både arbeidskraft og kapital i fornybare energikilder som alger, biomasse, sol, vind, geotermisk energi, tidevannskraft og bølgekraft.

5. Vi innrømmer at tanken på et liv uten petroleum skremmer oss. Allikevel innser vi at det ikke finnes noen framtid i et petroleumsbasert liv.

6. Vi innser at vår framtid er nødt til å være grønn.

7. Vi innrømmer at vi har sløst store mengder verdifull energi. Gjennom å fra nå av bruke energien vår mer effektivt letter vi byrden for miljøet, økonomien, og ressursgrunnlaget.

8. Vi velger å beskytte Lofoten og de arktiske områdene samt å forvalte fiskeriene på en bærekraftig måte.

9. Vi forplikter oss til grønne løsninger som elbiler.

10. Vi velger å fly gjennom landskapet i vinddrevne høyhastighetstog istedenfor å ta flyet.

11. Vi innser at CO2-fangst og lagring er nødvendig for de resterende fossile utslippene og også for framtidig produksjon av karbonnegativ energi.

12.    Når vi nå endelig har våknet opp forplikter vi oss til å bringe dette budskapet videre til andre petroholikere, og å forholde oss til disse prinsippene i alt vi gjør.

Se egen flyer med «Petroholic Rehab» som vedlegg i den blå margen oppe til høyre.