Nyheter

Bellona positiv til rapport om økt oljeutvinning

Publiseringsdato: 22. september, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

Å bruke CO2 for å øke utvinningen av olje (EOR) i modne felter er ett av 44 tiltak i en ny rapport. – Positivt at man også foreslår en egen plan for bruk av CO2, sier Bellonas nestleder Marius Holm.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen fikk i dag overrakt en rapport om ulike tiltak som skal sikre økt utvinning av norske petroleumsressurser. Knut Åm har ledet utvalget, som presenterer 44 tiltak, av både økonomisk, regulatorisk og teknologisk karakter.

Kjernesak for Bellona

Bellonas nestleder Marius Holm var til stede da utvalgsleder Knut Åm presentere rapporten i dag, og han er glad for at CO2 ble trukket fram som et mulig tiltak for å øke utvinningen:

– Denne rapporten viser det som har vært en kjernesak for Bellona lenge – at vi må tømme de feltene vi har i dag før vi går ut og åpner nye, sårbare områder. Det er det samme prinsippet vi bruker overfor våre barn – du må spise opp maten din før du kan få dessert, sier Holm.

Ja til CO2-plan

– Det er gledelig at utvalget foreslår en egen plan for CO2-bruk – dette er noe vi i Bellona har etterlyst lenge. Så gjenstår det å se om ministeren følger opp akkurat det punktet, sier Holm.

Han påpeker at myndighetene biter seg selv i halen når det gjelder potensialet for bruk av CO2 til EOR-formål.

CO2-trenering

– Myndighetenes trenering av CO2-rensing er faktisk blitt et hinder for merutvinning av olje, påpeker Bellonas nestleder. Han utdyper:

– Bellona har i flere år argumentert for at CO2 er et økonomisk lønnsomt tiltak for å øke utvinningen av olje – et argument som også støttes i den ferske rapporten. Men det krever at vi har CO2tilgjengelig. På grunn av myndighetenes somling har vi ikke det i dag. Vi burde ha vært i gang med fangst av CO2nå – i stedet må vi vente iallfall til 2018 før vi det er en realitet på Mongstad, sier Holm.

Forsinket rapport

Selv om Holm er glad for at rapporten kommer nå, mener han den er sent ute:
– Dette er en hjemmelekse oljemyndighetene burde fått for fem år siden – og vi forventer at de nå setter seg ned og lærer noe av denne leksen.

Da Terje Riis-Johansen tok imot rapporten, påpekte han at det var en nyttig påminnelse om at man i Norge har tatt de store olje- og gassressursene for gitt etter 40 år med norsk oljeproduksjon.

– Alle har godt av en påminnelse om at de beslutningene vi tar nå får konsekvenser for lang tid framover. Og vi må skynde oss å ta en del viktige beslutninger nå før det er for sent. Dette arbeidet må derfor startes nå, sa ministeren.

Vil øke utvinningsgraden til 60 prosent

Ifølge utvalgsleder Knut Åm er norsk oljeproduksjon nesten halvert siden toppen i 2001 – og tendensen er fallende. Å produsere ett fat norsk olje koster i dag nærmere 32 kroner, nesten en dobling siden 2004, da det kostet rundt 17 kroner å produsere et fat olje.   

Utvalget har som visjon at man skal kunne greie å utvinne mye mer av de feltene som finnes. I dag er gjennomsnittlig utvinningsgrad 46 prosent for norsk sokkel.

– Vi har en visjon om at det skal være mulig å gå fra 46 til 60 prosent utvinningsgrad, sa Åm under presentasjonen.

Enormt potensial

Får man til det, mener utvalget at Norge kan se fram til ytterligere 7000 milliarder kroner i olje- og gassinntekter.

– Greier vi å øke utvinningsgraden til 60 prosent, kan vi potensielt utvinne ytterligere 2,5 milliarder Sm3 olje på norsk sokkel. Beregnet ut fra en oljepris på 75 dollar fatet og en dollarkurs på 6 kroner, betyr det altså 7000 milliarder oljekroner, sa Åm.

– Det sier litt om størrelsen og potensialet når man sammenligner med oljefondet, som nå passerer 3000 milliarder, kommenterte Terje Riis-Johansen.

– Det er bra om om man kan øke utvinningen. Men det er viktig at dette ikke gjøres på bekostning av HMS-kravene. Jeg er derfor glad for at statsråden så tydelig avfeier å fire på hms-kravene. Det er et positivt signal, sier Holm.

Konsekvenser for nord?

Et naturlig spørsmål i dennes ammenhengen er om økt utvinning av olje fra eksisterende felter kan gjøre det lettere å hindre utvinning i de sårbare områdene i nord.
– Klarer man å øke utvinningsgraden slik utvalget foreslår, mener jeg bestemt at det må være et godt argument for å la olje- og gassressursene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ligge, sier Holm.

 

Bellona utarbeidet selv, i 2005, en rapport som dokumenterer at det vil være økonomisk lønnsomt å bruke CO2 til meroljeutvinning (EOR) på modne oljefelt – og at dette vil være den mest lønnsomme måten å oppfylle Norges Kyotoforpliktelser på. Rapporten ligger som et vedlegg til denne saken.