Nyheter

Til Brussel for å kjempe for Arktis

Publiseringsdato: 13. september, 2010

Skrevet av: Anne Karin Sæther

I dag er Bellona i EU-parlamentet for å kjempe mot norske politikere. På vegne av europeisk miljøbevegelse vil Frederic Hauge kreve stans i all oljevirksomhet i Arktis.

I dag starter ”The 9th Conference of Arctic Parliamentarians” i Brussel. Medlemmer av EU-parlamentet og parlamentarikere fra alle Arktis-landene – USA, Canada, Russland, Island, Danmark, Finland, Sverige og Norge – er til stede.

Politikerne må tenke

Bellona-leder Frederic Hauge er invitert til å snakke på vegne av europeisk miljøbevegelse på et arrangement som Europaparlamentets visepresident, Diana Wallis, står bak i kveld.

– Dette er en viktig anledning for å få europeiske, amerikanske og russiske politikere til å tenke over hvor bakstreversk og trist det er om Arktis skal bli en lekeplass for oljebransjen, sier Hauge.

Arktis spesielt utsatt

Det kalde, røffe været får mange til å tro at Arktis er et område som tåler ekstra mye, men økosystemet i Arktis er sårbart, og den totale belastningen på Arktis er allerede stor.

Arktis utsettes blant annet for kjemikalier som kommer med luft- og havstrømmer, radioaktivitet og forurensing fra skipstrafikk. Enorme temperaturendringer på kort tid er en annen utfordring. Høyere temperatur forrykker balansen for livet i havet, og økt forsuring på grunn av store CO2-opptak i havet skaper også bekymring,

– Sonene ved iskanten er høyproduktive, og viktige for produksjonen av mange arter. Skulle disse områdene ødelegges kan det få store konsekvenser, sier Hauge.

Ulykker og lekkasjer

Oljebransjen har stadig ulykker og lekkasjer, også når de påstår å operere med ”null utslipp”. Faren for de virkelig store ulykkene vil også alltid være til stede.

– Ulykken med Deepwater Horizon viste hvor katastrofalt dårlig kontroll oljebransjen har. Det er galskap å slippe oljebransjen til i Arktis, sier Hauge.

– Uansett er det ikke spesielt fremtidsrettet å sikte mot petroleumsutvinning i Arktis, hvis du som politiker virkelig ønsker å kutte i CO2-utslippene.

Nordmenn bør lytte

I sommer gikk Bellona sammen med European Environmental Bureau (EEB) og WWF og krevde at Europaparlamentet gikk inn for en stans i all leteboring i arktiske områder.

I etterkant av dette gikk EUs energikommissær Günther Oettinger ut og sa at enhver ansvarlig regjering umiddelbart burde fryse alle nye tillatelser til offshoreboring i Europa.

– Det var et positivt signal, som nå må følges opp. Spesielt norske politikere bør lytte nøye til Oettinger, i stedet for å lukke øynene og tråkke klampen i bånn, sier Hauge.

Statoil i Arktis

Ettersom oljebransjens ønske om stadig nye områder intensiveres, og isen smelter på grunn av global oppvarming, står oljebransjen og flere lands regjeringer klare for å starte olje- og gassvirksomhet i Arktis.

Delvis statseide Statoil er allerede i gang med boring i kanadisk Arktis (i Alaska), og er involvert i seismikk utenfor Øst-Grønland.

Statoil er i tillegg med på planene om gassvirksomhet på det russiske feltet Shtokman, som også ligger i Arktis.

Delelinje på onsdag

Norsk oljebransje – og flere norske politikere – gleder seg ekstra mye over at delelinje-avtalen med Russland skal signeres onsdag denne uken. Så snart det ble kjent at det ble en avtale mellom Russland og Norge, begynte Olje- og energidepartementet å forberede en kartlegging av petroleumsressursene i Barentshavet.

– Dette er et nytt område der det aller først må gjøres en skikkelig miljøutredning, sier Hauge.