Nyheter

– Et fornuftig initiativ fra miljøvernministeren

Bellonas skip Kallinika besøker Lofoten.
Foto: Bellona

Publiseringsdato: 4. oktober, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Erik Solheim vil ha nye risikoanalyser for oljeulykker i Lofoten, Vesterålen og Senja. Bellona er fornøyd med at miljøvernministeren reagerer på de klare manglene ved analysene som foreligger i dag.

Aftenposten melder i dag at miljøvernminister Erik Solheim, på bakgrunn av katastrofen i Mexico-golfen, ønsker nye risikoanalyser av en eventuell oljeulykke utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Han etterspør nå analyser basert på scenarier der en ser for seg det verst tenkelige, og mener de analysene som er gjort til nå, ikke er tilstrekkelige.

– En må ha fantasi til å se for seg det verst tenkelige, sier Solheim til Aftenposten.

Bellona-rådgiver Sigurd Enge er glad for at Solheim nå mener at arbeidet med risikovurderinger for de sårbare områdene har vært mangelfullt.

– Vi er fornøyde med at miljøvernministeren følger opp prosessen med forvaltningsplanen tett, og at han prioriterer å forbedre de åpenbare feilene som til nå er gjort i risikoarbeidet, sier Enge.

Tar utgangspunkt i Mexicogolf-ulykken

Den såkalte Risikogruppen mottok ifølge Aftenposten for en god uke siden et brev med følgende melding: «I lys av Macondo-utblåsingen i Mexico-gulfen, bes Risikogruppen særlig å vurdere og begrunne om det er faglig grunnlag for å endre de representative utslipsscenarioene».

Risikogruppen er en bredt sammensatt gruppe som er underlagt Miljøverndepartementet, og som har i oppdrag å “bidra til en bedre forståelse av utviklingen av risiko” i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Gruppen skal nå vurdere om den mener det er nødvendig med nye risikoanalyser, for så å oversende en samlet innstilling til Miljøverndepartementet innen 15. oktober.

– Flere mangelfulle punkter

I høringsuttalelsen til forvaltningsplanen fra Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Bellona framkommer pekes det også på andre mangler ved arbeidet med å vurdere ulykkesfarene og -konsekvenser: Da det ble laget scenarioer for spredning av olje ved en ulykke, tok man utgangspunkt i at uhellet skjer på et punkt i havområdet der det ikke finnes olje. Går man i stedet ut fra et annet punkt, der det finnes langt mer olje, blir spredningen vesentlig verre, slik det framkom i en analyse utført av Meteorologisk institutt.

– Ut fra det faglige grunnlaget som finnes nå, kan vi ikke se at miljøvernministeren kan gjøre annet enn å bestemme at de nye analysene må gjennomføres, sier Enge.

– Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen – blant annet oljedriftscenarioene – kom 15. april i år. Først dagen etter kom tallene for hvor oljen finnes i havområdet – noe som betyr at oljedriftscenarioene ble utarbeidet på et sviktende grunnlag. Dette var et symptom på at forvaltningsplanarbeidet har delvis vært preget av dårlig koordinering og hastverk. Vi håper prosessen blir bedre framover.