Nyheter

Oppblåste tall fra Statoil

Bellona

Publiseringsdato: 28. oktober, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

Helge Lund og Statoil hevder de kan sørge for 2000 lokale arbeidsplasser dersom det blir oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Problemet er bare at anslaget baserer seg på feil forutsetninger, mener Bellona-leder Frederic Hauge.

Bellona har gått gjennom rapporten som konsulentselskapet Agenda Kaupang har utarbeidet på oppdrag fra Statoil. Agenda Kaupang opplyser at de forholder seg til tall fra Oljedirektoratet (OD) angående forventede ressurser av olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen.

Feil ressursestimat

– Konsulentselskapet har imidlertid gjort en feil når de har lagt tallene til grunn. I innledningen til rapporten skriver de at «Oljedirektoratet anslår utvinnbare petroleumsressurser på Nordland 6 og 7 til vel 200 mill Sm3 oljeekvivalenter.» Det er feil, påpeker Frederic Hauge – og utdyper:

– I ODs egen rapport omfatter anslaget på 200 mill Sm3 oljeekvivalenter hele området, altså Nordland V, VI og VII, Troms II, Vestfjorden og Eggakanten. Ifølge OD er det ikke mer enn i overkant av 129 mill Sm3 oljeekvivalenter på Nordland VI og VII. Vi stiller da spørsmål ved hvorfor Statoil legger til grunn større ressursestimater enn det OD har i sine egne rapporter?

Ikke så gode ringvirkninger

– For oss virker det som om Statoil bevisst har blåst opp tallene for å skape et inntrykk av flere arbeidsplasser enn det som er reelt. Det er logisk at mer ressurser gir flere arbeidsplasser – men vi mener altså å kunne påvise at grunnlaget for utregningen er feil, og at antallet arbeidsplasser derfor må korrigeres. Ergo blir ikke ringvirkningene så gode som Statoil vil ha det til, tilføyer Hauge.

[picture1]

Tviler på ilandføring

Bellona stiller også spørsmål ved en annen forutsetning som er lagt til grunn i rapporten: forholdet mellom gass og olje.
– Rapporten tar utgangspunkt i tre forskjellige scenarier for petroleumsvirksomhet. I alle scenariene legger man til grunn at det skal produseres gass på Nordland VII – til tross for at det sannsynligvis er mye mer olje enn gass i dette området, påpeker Bellona-lederen.

Han fortsetter:
– Her blir ilandføring lagt til grunn i alle scenariene. Ilandføring vil naturligvis gi langt flere arbeidsplasser enn en offshoreløsning. Vi stiller oss likevel tvilende til at ilandføring blir den valgte løsningen for området. Det holder å se på erfaringene etter Goliat – der valgte det aktuelle oljeselskapet, Eni, en flytende produksjonsløsning.

Konklusjonene klare før rapporten

Rapporten fra Agenda Kaupang ble offentliggjort i går ettermiddag – hele to uker etter at Statoil presenterte konklusjonene fra rapporten. Bellona har etterlyst grunnlagsrapporten siden konklusjonene ble presentert – men fikk altså ikke tilgang til den før i går. Hauge er kritisk til metodikken:

– Statoil fikk presentere nyheten om mulige arbeidsplasser i nord, uten at vi, media eller andre kunne etterprøve gehalten i beregningene fordi selve rapporten ikke var klar. Nå har vi fått bekreftet det vi fryktet allerede for to uker siden, at tallene er oppblåst – og at folk i nord blir lovet noe Statoil trolig ikke vil kunne holde, sier Hauge.