Nyheter

Anmeldelsen leveres om kort tid

Gullfaks C-plattformen ligger nord i Nordsjøen, og har vært i drift siden 1989.
Øyvind Hagen/Statoil

Publiseringsdato: 19. november, 2010

Bellonas varslede anmeldelse av Statoil for flere brudd på sikkerhetsforskriftene på Gullfaks C er utsatt et par dager.

Det kunne gått riktig ille på Gullfaks C-plattformen i mai, da trykksituasjonen i brønn C-06 var ute av kontroll over lengre tid. 89 personer ble evakuert, det tok nærmere to måneder før produksjonen ble gjenopptatt og Statoil tapte i overkant av en milliard på produksjonsstansen.

Krass tilsynskritikk

Petroleumstilsynet (Ptil) offentliggjorde i dag en rapport der de kom med krass kritikk av Statoils håndtering av det som hendte på plattformen i de kritiske dagene. Rundt 40 avvik fra regelverket ble påpekt, og Ptil kom med varsel om fire pålegg med relativt kort frist.

På bakgrunn av denne kritikken vil Bellona anmelde Statoil til politiet. Innleveringen av anmeldelsen er imidlertid utsatt.

Forventer politietterforskning

– Vi har lenge tatt til orde for en politietterforskning av Statoil og deres urovekkende dårlige håndtering av Gullfaks C-hendelsen. Etter Ptils påpekning av en rekke brudd på forskriftene i dag, har vi jobbet intenst med å utarbeide en anmeldelse som skal oversendes Rogaland politikammer. Det er imidlertid et omfattende arbeid, og derfor trenger vi litt ekstra tid for å gjøre anmeldelsen klar, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Ny informasjon

– I tillegg har vi fått ny og relevant informasjon i hende som vi må undersøke nærmere før vi sender anmeldelsen til politiet i Stavanger, tilføyer Hauge.

Anmeldelsen vil offentliggjøres på Bellonas nettsider så snart den er oversendt Rogaland politikammer.