Nyheter

Krever elektrifisering av Ekofisk

Publiseringsdato: 18. januar, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

I konsekvensutredningen av plan for utbygging og drift av Ekofisk Sør forsøker ConocoPhillips å unngå å erstatte gassturbiner med kraft fra land. – Vi kan ikke gjenta gamle feilgrep, sier Marius Holm, nestleder i Bellona, og krever at elektrifisering utredes skikkelig.

Utvikling og nybygg

Oljefeltet, som ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, skal utvikles videre og vokse seg større. ConocoPhillips har blant annet søkt om å bygge en helt ny oljeplattform på Ekofisk Sør.

I sin høringsuttalelse til konsekvensutredningen mener Bellona at den beste energiløsningen for nye Ekofisk Sør er å bygge en kraftledning fra land. Dette alternativet er ikke godt nok belyst i konsekvensutredningen, og vi krever derfor at ConocoPhillips legger frem en konkret utredning av dette.

– I konsekvensutredningen er el-alternativet kun avveid mot dagens CO2-kostnad og ikke sett i sammenheng med norske klimamålsetninger, sier Holm.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) kritiserer også dette: Priser utslipp for lavt.

Bellona mener oljeselskapene må pålegges elektrifisering slik at vi når norske klimamålsetninger.

Fremtidens energiløsning

Oljeselskaper ble pålagt å vurdere elektrifisering ved nyutbygginger allerede på 90-tallet, men så langt er det et fåtall som er blitt elektrifisert og de gamle innretningene på norsk sokkel drives fortsatt med svært forurensende gassturbiner.

– I en tid hvor vi kjemper for å få ned CO2-utslippene, må vi i hvert ikke bygge ut nye utslippskilder, fortsetter Holm.

– I 20 år har myndighetene vist til at elektrifisering skal skje ved store ombygginger eller nye installasjoner, men det har ikke blitt fulgt opp i praksis. Vi så det sist ved Skarv-utbyggingen hvor man med et pennestrøk vedtok én prosents økning av Norges klimagassutslipp, eller halv million tonn CO2. Myndighetene sov i timen og lot oljeselskapene velge gassturbiner nok en gang. Nå må ikke dette gjenta seg atter en gang.

Elektrifisering som klimatiltak

Det finnes mange og gode argumenter for å elektrifisere denne delen av oljevirksomheten i Nordsjøen. Det er antatt at Ekofisk-feltet vil fortsette produksjonen helt frem mot 2050. Det ville derfor være ekstremt korttenkt ikke å benytte denne anledningen til å sikre klimavennlig kraftforsyning for de neste 40 årene.

I følge Klimaforliket på Stortinget skal norske klimagassutslipp reduseres med 15-17 millioner tonn innen 2020. Klimakur-utredningen fra 2010 peker nettopp på at elektrifisering i sørlige Nordsjø må til for å oppnå Klimaforliket på en kostnadseffektiv måte. Dersom man ikke velger kraftforsyning fra land nå som en plattform skal bygges, vil man måtte gjøre dette senere til en langt høyere kostnad.

– Vi mener staten må finansiere strømkabelen ut fra Lista, og at oljeselskapene selv må pålegges å ta kostnaden med ombygging på plattformene, sier Holm.

Bellona mener denne anledningen må benyttes til å elektrifisere alle installasjoner i den sørlige delen av Nordsjøen. Når kabelen først er lagt ut til Ekofisk, kan strøm distribueres derfra til de andre installasjonene. 

 

For mer informasjon, kontakt

fagrådgiver Håvard Lundberg, havard@bellona.no, 95793255

nesteleder Marius Holm, mariush@bellona.no, 95721632

informasjonsrådgiver Ruth Lothe, ruth@bellona.no, 90511493