Nyheter

Misvisende fra oljeindustrien

Del av kartillustrasjon fra Oljedirektoratet

Publiseringsdato: 13. januar, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Oljeindustriens Landsforening (OLF) har bestilt flere spørreundersøkelser de siste dagene. Bellona reagerer sterkt på hvordan oljeindustrien stiller spørsmålene og tolker svarene, og mener industrien gir et misvisende bilde.

– Statoil prøver å få debatten om konsekvensutredning til å bli et spørsmål om man er for eller mot kunnskap, mens det i realiteten handler om det skal bores etter olje eller ikke. Samtlige konsekvensutredninger har så langt vært starten på å uvinne olje eller gass, sier Silje Lundberg, fagrådgiver i Bellona.

Statistikk som bestilt

I går presenterte OLF resultatet av en spørreundersøkelse Synovate har gjennomført på oppdrag fra OLF om nødvendigheten av en konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Spørsmål om oljebransjens troverdighet var også en del av undersøkelsen. Resultatene viser at flertallet av de spurte ønsker en konsekvensutredning av havområdene og at nordmenn har stor tiltro til oljeselskapene. Bellona mener OLF mistolker svarene fra undersøkelsen:

– Oljeindustrien har vært svært dyktig når det kommer til å gi misvisende informasjon om hva en konsekvensutredning i realiteten er, og hva det fører med seg. Å gjennomføre en konsekvensutredning er første skritt i en åpningsprosess, med sikte på tildeling av nye arealer til oljeindustrien. Det kommer ikke frem i deres spørreundersøkelse, påpeker Lundberg.

Tillit til bransjen ≠ tilslutning til utredning

Den delen av undersøkelsen som handler om nordmenns tillit til oljeindustrien, kan ikke direkte tolkes som en støtte til konsekvensutredning, sier Lundberg:

– Det er klart at oljeindustrien har et godt rykte i Norge. De fleste av oss kjenner noen som jobber innenfor bransjen, og vi vet at her er det mange kloke hoder innenfor industrien. Det er også et velkjent faktum at oljeproduksjon gjør sitt til å fylle statskassa og Statens Pensjonsfond utland med inntekter.  Det blir likevel feil av OLF å trekke denne undersøkelsen inn i debatten om oljeboring i Lofoten. Det ble aldri stilt noen spørsmål om nordmenn er negativ til oljeutvinning i sårbare områder.

Konsekvensutredning = startskudd for oljeboring

Spørsmålet om områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skal åpnes for oljevirksomhet skal avgjøres av Stortinget før påske. Det er stor splittelse internt i regjeringen, og til syvende og sist vil det være Arbeiderpartiet som avgjør saken. Det siste året er det debatten om hvorvidt en skal igangsette en konsekvensutredning av områdene som har stått i fokus.

– Debatten om konsekvensutredning er en feig og misvisende avsporing fra oljeindustrien. Fåtallet av den norske befolkning har kjennskap til petroleumsloven, og for de som ikke har satt seg grundig inn i spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, vil konsekvensutredning virke som en god løsning. Men om en åpner for konsekvensutredning, tar en sikte på å åpne nye områder for oljeutvinning.

– Enhver konsekvensutredning som er utført til nå har resultert i økt oljeaktivitet, sier Lundberg.

 

For mer informasjon, kontakt:

Silje Lundberg, fagrådgiver olje, 91 33 17 29, silje@bellona.no

Ruth Lothe, informasjonsrådgiver, 905 11 493, ruth@bellona.no