Nyheter

Stygg sniktildeling av sårbare områder i Nordsjøen

(Foto: Andreas Kokkvoll Tveit/Bellona)

Publiseringsdato: 18. januar, 2011

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Statens egne miljøetater advarer mot at oljebransjen skal få slippe til i nye områder av Nordsjøen gjennom TFO-ordningen. – De støtter dermed Bellona og vår kritikk mot at regjeringen sniktildeler områder, sier Bellonas Silje Lundberg.

På tampen av fjoråret sendte Olje- og energidepartementet ut forslag til utdeling av områder til oljeindustrien i 2011 gjennom den kontroversielle TFO-ordningen.

TFO står for «Tildeling i forhåndsdefinerte områder» og går utenom den vanlige prosessen for tildeling av områder til oljebransjen (se mer nedenfor).

Nå har Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) kommet med sine vurderinger av forslagene fra Olje- og energidepartementet, og de støtter kritikken Bellona tidligere har fremmet.

Uforsvarlig å ignorere miljøråd

Ifølge Klif bør ingen av de foreslåtte områdene i Nordsjøen lyses ut nå. DN fraråder også utlysning av de aller flest områdene. De peker først og fremst på at områdene er særlig verdifulle og sårbare.

– Bellona krever at disse miljøfaglige rådene blir lyttet til og at TFO-områdene ikke blir utvidet i 2011. Det er uforsvarlig å lukke øynene for miljøhensyn i denne saken, sier fagrådgiver i Bellona, Silje Lundberg.

De aktuelle feltene har viktige gyteområder for fisk og har også stor betydning for sjøfugl. I tillegg er et av områdene kystnært, noe som byr på store utfordringer langs kysten hvis en ulykke skulle skje.

Riis-Johansen overkjører Solheim

Erik Solheim og Miljøverndepartementet jobber i disse dager med en forvaltningsplan for Nordsjøen, som skal kartlegge natur- og miljøverdier og ulike typer påvirkning på havområdet.

– Det er påfallende at oljeminister Terje Riis-Johansen presser fram prosessen med å utvide oljeselskapenes områder i Nordsjøen før forvaltningsplanen er på plass, sier Lundberg.

Bellona mener dette er ekstra ille når flere av områdene som oljeminister Terje Riis-Johansen foreslår å tilby oljeselskapene gjennom TFO-ordningen er kategorisert som svært såbare og verdifulle områder (SVO-områder).

– Når oljeministeren nå foreslår å trekke sårbare og verdifulle områder av Nordsjøen inn i TFO-ordningen ser det for oss ut som om han forsøker å overkjøre Miljøverndepartementet og arbeidet med forvaltningsplanen, sier Lundberg og legger til:

– At områder som er definert inn i TFO aldri kan tas ut igjen finner vi i tillegg svært  betenkelig. Det er rett og slett udemokratisk.

TFO-ordningen må stanses!

TFO-ordningen ble innført i 2003, for å hente ut olje- og gass i «modne» områder, nær eksisterende infrastruktur,  slik at små reserver som ellers ville blitt liggende ble hentet ut.

Bellona mener at TFO-ordningen i dag omfatter områder som ikke faller inn under den opprinnelige definisjonen av «modne områder».
 
– TFO-ordningen har utviklet seg til å bli en sniktildeling av nye områder til oljeindustrien. Bellona mener derfor at ordningen må avvikles, sier Lundberg.

Tildeling av nytt areal gjennom TFO skjer hvert eneste år, og det foretas ikke en miljøvurdering fra år til år.  I senere tid har områder som er særlig miljøsensitive på norsk sokkel blitt innlemmet i ordningen. Dette er i strid med premissene for ordningen som Stortinget vedtok i 2003.

Sleip timing

I vår skal hele TFO-ordningen evalueres. Bellona reagerer på at Olje- og energidepartementet har hastverk med å få utdelt TFO-områder nå:

– Det er rimelig sleipt av oljeminister Terje Riis-Johansen å slå til nå, før hele TFO-ordningen skal evalueres, sier Bellonas Lundberg.

Bellonas kritikk av mangel på miljøhensyn i TFO-ordningen støttes av statens egne fagetater. I sin ferske høringsuttalelse til områdeforslaget skriver Direktoratet for naturforvaltning (DN) følgende:

«DN har i forbindelse med TFO 2008 og TFO 2010, samt i den offentlige høringsrunden i forbindelse med evalueringen av ordningen, kommet med kommentarer knyttet til TFO-ordningen og manglende miljøhensyn i ordningen. Da evalueringen av ordningen først kommer i forbindelse med Petroleumsmeldingen i løpet av våren, og ordningen fremdeles videreføres i hht den samme praksis som tidligere, er dette kommentarer som fremdeles er gjeldende.»