Nyheter

Mindre utslipp ikke regjeringens fortjeneste

Håvard Lundberg er energi- og klimarådgiver i Bellona.
Foto: Jo Straube

Publiseringsdato: 15. februar, 2011

Skrevet av: Anne Karin Sæther

De norske klimagassutslippene gikk ned med drøye fem prosent i 2009, sammenlignet med året før. - Regjeringen kan ikke ta æren for denne reduksjonen. Norsk klimapolitikk er for dårlig, og utslippene kan ende opp med bare å øke, sier Bellonas Håvard Lundberg.

De norske klimagassutslippene ble redusert med over 5 prosent i 2009, sammenlignet med året før. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i dag.

– Det er gledelig at utslippene gikk ned i fjor, men dette vil bli en kortvarig glede så lenge regjeringen ikke tar grep som faktisk monner, sier Håvard Lundberg, fagrådgiver i Bellona.

Nedgangstider

Lundberg viser til at nedgangen i klimagassutslippene etter alt å dømme skyldes finanskrisen og at utslippsnedgangen i all hovedsak kommer som følge av et redusert aktivitetsnivå.

De største utslippsreduksjonene forekom i industrien, og kan ifølge SSB komme til å øke igjen som følge av økt etterspørsel. Utslippene ble også redusert i petroleumssektoren, men dette var i all hovedsak som følge av redusert fakling på Melkøya og produksjonsnedgang.

Når neppe klimamålene

– Regjeringen ligger dårlig an med å nå sine egne klimamål. Innsatsen må økes betraktelig på energieffektivisering og energiomlegging, CO2-håndtering på Kårstø og Mongstad, elektrifisering av norsk sokkel og avgifter som fremmer lavutslippsbiler, sier Lundberg.

Stortinget skal i vår behandle en søknad om å utvide Ekofisk-feltet med en ny plattform. Bellona mener de rød-grønne må stille krav som sikrer elektrifisering av Ekofisk-feltet og andre nærliggende felt, som vil bidra til store utslippsreduksjoner.