Nyheter

Fageksperter kritiske til Statoil

Publiseringsdato: 2. mars, 2011

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Både internasjonale eksperter og miljøetaten Klif sier at Statoil overdriver helsefaren ved CO2-fangst på Mongstad. Bellonas Frederic Hauge mener Statoil driver med lureri for å få regjeringen til å utsette renseprosjektet.

I går ble det klart at Statoil ønsker en ytterligere utsettelse av rensingen av gasskraftverket og raffineriet på Mongstad. Årsaken oppgis å være et behov for mer forskning på potensielt helseskadelige nitrasaminer, som dannes under rensingen.

Bellona har lenge vist til at utfordringene med forskjellige aminer kan håndteres og at de ikke gir noen grunn til å utsette arbeidet med å få på plass rensing på Mongstad.

– Hvis Mongstad skal utsettes enda en gang på grunn av påstander om kreftfare er det en ren svindel, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Statoil burde gjort mer

Den anerkjente dr. Jon Gibbins, professor ved Power Plant Engineering and Carbon Capture på University of Edinburgh, sier til bellona.no at det allerede finnes betydelig erfaring med renseteknologi basert på aminer som Statoil må ha sett bort fra.

– Hvor små eller store problemene med aminteknologi er avhenger helt av hvordan fangstteknologien lages og hvordan den brukes, sier professoren.

Han mener Statoil kunne gjort en større innsats for å kartlegge de erfaringer og studier som allerede finnes.

Spurte ikke egne eksperter

Bellona reagerer sterkt på at norske myndigheter ikke har brukt egne fageksperter, men stolt på Statoils vurderinger.

– Nå går jo Klima- og forurensningstilsynet ut og sier at Bellonas vurdering av aminspørsmålet har vært riktig og at den usikkerheten som gjenstår nå kan løses i løpet av kort tid, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Klima- og forurensningstilsynet (Klif)
gikk i dag ut og talte Statoil midt i mot: Helsefaren ved nitosaminer har vist seg å være mindre og ikke større enn tidligere antatt.

– De nye opplysningene trekker i positiv retning. Den nye kunnskapen som dukket opp de siste månedene reduseres risikobildet ved nitrosaminer. Når det gjelder nitraminer må vi fortsatt tette noen kunnskapshull, sier seniorrådgiver ved Klif, Hildegunn Blindheim Jablonska, til bellona.no.

Kritiske forskere

Også ved forskningsinstitusjonen SINTEF er man kritisk til Statoils argumentasjon for utsettelse på Mongstad:

– Usikkerhet om helseeffekter gir ikke grunnlag for å utsette beslutning om fullskala rensing av CO2 fra gasskraft i Norge til 2016. SINTEF mener på faglig grunnlag at det er mulig å løse disse utfordringene uten å utsette beslutningen, skriver Nils A. Røkke, direktør for klimateknologi på SINTEFs nettside.

Internasjonal frustrasjon

Bellona har fått mange henvendelser fra sitt store internasjonale nettverk innen CO2-håndtering etter at nyheten om en mulig utsettelse kom I går.

– Det er mange som er frustrert over meldingene fra Statoil nå. Ikke bare forskere og byråkrater, men også representanter fra andre selskaper synes det er beklagelig at Statoil nedjusterer sine ambisjoner så kraftig, sier Paal Frisvold, styreleder i Bellona Europa.

Stopp stortingsmeldingen

Ifølge en avtale mellom staten og Statoil i 2006 skulle rensingen på Mongstad starte i 2014. I fjor ble dette utsatt til 2018, mens oppstarten nå er i det blå. Regjeringen signaliserer at det vil bli tatt en investeringsbeslutning først i 2016.

Bellona mener at den norske regjeringen nå må revurdere saken i stedet for å gå ut med den planlagte stortingsmeldingen om utsettelse på Mongstad på fredag.