Nyheter

– Vi var heldige

Foto: Andreas Kokkvoll Tveit/Bellona

Publiseringsdato: 10. mars, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– Hadde det ikke vært for lett olje og høy temperatur i vannet, ville konsekvensene av Deepwater Horizon-ulykken blitt enda mer alvorlige. Det sa admiral Thad Allen, som ledet opprydningsaksjonen etter oljekatastrofen, da han besøkte Oslo i går.

– Ulykken på Deepwater Horizon var en katastrofe, men det kunne gått enda verre. Heldige omstendigheter var med på å redusere skadevirkningene, sa Thad Allen på et Bellona-seminar i Oslo i går.

I salen satt nærmere hundre tilhørere som hadde møtt opp for å lytte til Allens erfaringer fra arbeidet med å begrense skadene etter at ulykken var et faktum 20. april i fjor.

– Det varme vannet i Mexicogolfen gjorde olja enklere å hanskes med, det gjorde også det faktum at olja som lekket ut var relativt lett. Dessuten ble vi hjulpet av de mange oljenedbrytende bakteriene i vannet i området.

Leder for 45.000

Den nå pensjonerte admiralen var ansvarlig for hele aksjonen som ble iverksatt etter at leteriggen Deepwater Horizon gikk i lufta. Han koordinerte da innsatsen til i alt 45.000 mennesker som deltok i arbeidet for å stanse lekkasjen fra Macondo-brønnen og begrense spredningen av olja.

bodytextimage_thad-allen-gruppebilde.jpg Photo: Foto: Andreas Kokkvoll Tveit/Bellona

På direkte spørsmål om hvorvidt de ville ha lykkes i tjue minusgrader og et røft, arktisk klima, understreket han hvor stor innvirkning slike faktorer har.

– Oljeboring er på ingen måte en risikofri aktivitet.

Ble hindret av uvær

For den 85 dager lange operasjonen han ledet, var været et stort problem.

– Skiftende vind- og strømforhold i havet gjorde at hver eneste dag kom med nye utfordringer.

– Dessuten skjedde ulykken midt i orkansesongen. Hver kveld var jeg bekymret for at uvær skulle gjøre aksjonen enda vanskeligere enn den allerede var, sa Allen.

Bellona har flere ganger, senest i forbindelse med Godafoss-havariet utenfor Hvaler, understreket at mørketid, kulde og ekstreme værforhold vil gjøre oljevernarbeid utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja til et mareritt.

Utfordringer i nord

Selv fortalte Allen om diskusjonene omkring amerikansk oljevirksomhet i Alaska. Han pekte på de spesielle utfordringene mangelfullt utbygd infrastruktur stiller en eventuell aksjon overfor.

– Å iverksette opprydning med 45.000 deltakere nord i Alaska, der det bor svært få mennesker fra før, vil mildt sagt være en utfordring.

I innlegget understreket Allen hvor viktig det er å få til enhetlig handling når en slik katastrofe skal håndteres. Han mener amerikanske myndigheters organisering gjorde aksjonen lettere å gjennomføre.

– USA er det eneste landet er Kystvakta er enerådende når det gjelder for eksempel slike situasjoner. Med makta fordelt på færre nivåer ble jobben min enklere, sa han.

Anbefaler åpenhet

Hvor viktig det er med god kontakt med menneskene som blir berørt av en slik ulykke, var et av hans hovedbudskap.

bodytextimage_ingressimage_ingressimage_deepwater_horizon_on_fire_new-2.-2.-2..jpg Photo: US Coast Guard

– Gjennomsiktighet er et must for å lykkes, sa Allen, som også fortalte om utfordringene med å gjennomføre en operasjon der den som sitter på løsningen også er den ansvarlige for ulykken.

– Alle var sinte på BP, som boret Macondo-brønnen. Samtidig var selskapet helt sentralt i opprydningsaksjonen. Jeg måtte bruke mye tid på å hanskes med alle følelsene som var i sving, slik at BPs folk lettere kunne gjøre jobben sin.

– Sørg for profesjonelle mannskaper

Under aksjonen etter Deepwater Horizon-ulykken ville mange lokale fiskere hjelpe til. Allen advarte mot å ha for stor tro på hvilken betydning utrente mannskaper kan ha.

– Hvis lokale båteiere skal være en del av opprydningsapparatet, har jeg ett klart råd: Sørg for å kvalifisere og sertifisere dem for oppgaven på forhånd.

Utfordringer til norsk oljeindustri

Etter Allens innledning ble det åpnet for diskusjon i et ekspertpanel og spørsmål fra salen.

– Deepwater Horizon viste at en oljeulykke av voldsomme dimensjoner kan skje også i høyt utviklede land, sa avdelingsleder Erik Olsen ved Havforskningsinstituttet.

Han mener katastrofen også understreker nødvendigheten av å fokusere på worst case-scenarioer når man vurderer risiko.

Kveldens vert, Bellona-leder Frederic Hauge, sa i sin kommentar at det er likheter mellom ulykken i Mexicogolfen og hendelser på norsk sokkel.

– Vi vet nå at BP ikkje kjente Macondo-brønnen godt nok. Det samme har vært tilfelle på Gullfaks-feltet, der Statoil har hatt alvorlige problemer.