Nyheter

Flere farlige situasjoner på norsk sokkel

Gullfaks C-plattformen ligger nord i Nordsjøen, og har vært i drift siden 1989.
Øyvind Hagen/Statoil

Publiseringsdato: 27. april, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Antallet ulykker og nestenulykker i 2010 ble lagt fram på pressekonferanse hos Petroleumstilsynet onsdag 27. april 2011. Der ble det kjent at antall brønnkontrollhendelser har økt i urovekkende grad.

– Vi krever at selskapene nå tar disse tallene på alvor og setter inn mer langsiktige tiltak mot ulykker, sier rådgiver i Bellona, Gøril Tjetland.

Brønnkontrollhendelser = Alvorlige ulykker eller nestenulykker

Betegnelsen ‘brønnkontrollhendelser’ viser til alvorlige ulykkker eller nestenulykker. Alvorlige brønnkontrollhendelser er en ukontrollert utblåsning eller at det kun er én barriere igjen før en ukontrollert utblåsning. En brønnkontrollhendelse er rett og slett tap av kontroll og/eller svekket integritet i brønnen og derfor meget alvorlig.

Petroleumstilsynet (PTIL) opererer med en rekke andre indikatorer for risiko, for eksempel evakuering av plattformer eller skip på kollisjonskurs med plattformer.

En reduksjon i skip på kollisjonskurs mot olje- og gassinstallasjoner trekker ned det totale antallet potensielle storeulykkesituasjoner på norsk sokkel, mens en dramatisk økning i brønnkontrollhendelser og situasjoner med grunn gass står for en økt andel av risikosituasjonene.

Dramatisk økning

En mangeårig, jevn forbedring har stoppet opp. I RNNP 2010 blir det rapportert antall brønnkontrollhendelser på samme nivå som i 2002 – og 2002 er det verste ulykkesåret på norsk sokkel de siste 15 årene, – det er så langt tilbake som PTIL fører statistikk (1996).  

PTIL har det siste halve året gitt signaler om at utviklingen i risikonivået på sokkelen går feil vei – at vi siden 2007 har hatt en økning i både antall hydrokarbonlekkasjer over 0,1 kg/s og siden 2008 en økning i antall brønnkontrollhendelser. Det er særlig ved produksjonsboring en har en negativ trend.

bodytextimage_goeriltjetlandweb.JPG Photo: (Foto: Andreas Kokkvoll Tveit)

Like ille som i 2002

Når det gjelder antall brønnkontrollhendelser (som f. eks. Gullfaks C var) så er vi tilbake på det samme nivået vi var på i 2002.

– Etter rekordulykkesåret 2002 ble det satt inn en rekke tiltak. Nå er vi tilbake  til nivået før tiltakene ble satt inn. I 2002 kalte Oljedirektoratet inn ledelsen i operatørselskapene på norsk sokkel og ba dem sette opp forpliktende reduksjonsmål og en plan for å nå disse målene.

Etter at OLF og PTIL ble opprettet i 2005 og 2004 har også disse jobbet sammen med industrien for å redusere hendelser med storulykkepotensiale.

– Tiltakene ga gode resultater i 2007 og 2008, men nå er en tilbake der en startet når det gjelder brønnkontrollhendelser. Derfor er utviklingen så bekymringsverdig, mener Tjetland.

Granskningsrapporter etter hendelsene viser at manglende eller ikke-eksisterende kontrollrutiner oftest er bakenforliggende årsaker til ulykkene eller nesten-ulykkene. Det pekes ofte på alvorlige mangler både ved planlegging, godkjenning og gjennomføring av operasjoner.

Petroleumstilsynet maner til kamp

PTIL er alvorlig bekymret. Det går fram av deres egne nettsider:

– Mer målrettet, og ikke minst kontinuerlig innsats må til for å snu utviklingen, konstaterer Ptil-direktør Magne Ognedal. sier Ptil-direktør Magne Ognedal.

Gasslekkasjer har stort potensial for å gjøre skade på grunn av eksplosjonsfaren ved spredning av gass-sky.

– Det er svært viktig at næringen nå kommer opp med gode tiltak for å snu denne utviklingen, sier Ognedal.

Ptil har bedt næringen ta tak i utfordringene knyttet til hydrokarbonlekkasjer og brønnkontrollhendelser og komme opp med konkrete tiltak som kan bidra til at utviklingen går i riktig retning.

Oseberg evakuert

Ulykkeshyppigheten på norsk sokkel fikk uhyggelig aktualitet i går, tirsdag 26. april, da det ble oppdaget en gasslekkasje på Oseberg-plattformen. Mannskapet på 62 personer ble evakuert.